Mistrz numeru 3(75)/19

portret-7033

lek. stom.

Marcin Bogurski

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (1997), w latach 1998–2003 pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej rodzimej uczelni. Swoje zainteresowania zawodowe rozwija w kierunku nowych technologii cyfrowych, takich jak CEREC, Simplant, a także zastosowania laserów w stomatologii. Autor artykułów i wykładowca z zakresu protetyki stomatologicznej i implantoprotetyki. Członek zarządu Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE).

Od 2000 r. prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Koszalinie, która specjalizuje się w kompleksowym leczeniu pacjentów z rozległymi brakami uzębienia.

Czytaj artykuły Mistrza