Artykuły

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

Wyzwania podczas powtórnego leczenia kanałowego

 

lek. dent. Bartłomiej Karaś

E-DENTICO NR 1(73)/19

Wykorzystanie materiałów kompozytowych w przygotowaniu do leczenia endodontycznego oraz w odbudowie docelowej. Koncepcja praktyczna


lek. dent. Bartłomiej Karaś, lek. dent. Piotr Marchewka

E-DENTICO NR 1(73)/19

Leczenie endodontyczne dolnych pierwszych zębów trzonowych z kanałem mezjomezjalnym. Doświadczenia własne


lek. dent. Bartłomiej Karaś

E-DENTICO NR 1(73)/19

Kanał MB2 w pierwszym zębie trzonowym szczęki. Anatomia, postępowanie i jego wpływ na wynik leczenia

lek. dent. Bartłomiej Karaś

E-DENTICO NR 1(73)/19

Endodoncja to nie dziedzina stomatologii, a cecha charakteru – wywiad


lek. dent. Bartłomiej Karaś

E-DENTICO NR 1(73)/19

PRAKTYKA

Sposoby wydłużania koron klinicznych zębów – opis przypadków


dr hab. n. med. Wojciech Bednarz, lek. dent. Paweł Kmiecik, lek. dent. Damian Korczyński

E-DENTICO NR 1(73)/19

Wybrane problemy profilaktyki i leczenia zakażeń u pacjentów z ranami kąsanymi

dr n. med. Henryk Kaczkowski, dr n. med. Hanna Woytoń-Górawska, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon

E-DENTICO NR 1(73)/19

Bruksizm – Diagnostyka, podział, etiologia

lek. dent. Bartosz Lech

E-DENTICO NR 1(73)/19

Martwica kości w przebiegu leczenia osteoporozy bisfosfonianamiversus przeciwciałami monoklonalnymi – opis przypadku, protokół postępowania

lek. dent. Paweł Nieckula, lek. dent. Monika Tubaja, lek. dent. Anna Stempniewicz, lek. dent. Dariusz Mateńko,

prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz

E-DENTICO NR 1(73)/19

Warunki kształtowania łuku zębowego


lek. dent. Aryan Khaleel

E-DENTICO NR 1(73)/19

EDUKACJA

DENTAL EVENTS

PERYSKOP

Charyzma niejedno ma imię

Mariusz Oboda, Aleksandra Brońska-Jankowska

E-DENTICO NR 1(73)/19