Redakcja

WYDAWCA

Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. ul. Wigury 15a, 90-302 Łódź

tel.: 603 999 700 | redakcja@edentico.pl

REDAKTOR NACZELNY
EDITOR-IN-CHEF
dr n. med. Tomasz Maria Kercz
tmk@dentonet.pl

REDAKTOR PROWADZĄCY
EXECUTIVE EDITOR
mgr Tomasz Hankiewicz
thankiewicz@dentonet.pl

REDAKTOR GRAFICZNY, FOTOEDYTOR, DTP
GRAPHIC DESIGNER, PHOTO EDITOR, DTP
mgr Zuzanna Zembrzuska
zzembrzuska@dentonet.pl

MARKETING I REKLAMA
MARKETING AND ADVERTISEMENT
Anna Janczyk
ajanczyk@dentonet.pl
Martyna Kopeć
mkopec@dentonet.pl

PRENUMERATA
SUBSRCRIPTION
prenumerata@edentico.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY
SALES DEPARTMENT
tel.: 603 999 700

REDAKTORZY TEMATYCZNI
FEATURE EDITORS
dr hab. n. med. Jan Pietruski
(protetyka),
dr n. med. Aneta Grochowina
(radiologia),
dr n. med. Paweł Niewada
(periodontologia),
dr n. med. Aleksander Przygoński
(chirurgia),
dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak
(laseroterapia)

REDAKTOR STATYSTYCZNY
STATISTICAL EDITOR
mgr Piotr Łukaszewicz

REDAKTORZY JĘZYKOWI
LANGUAGE EDITORS
mgr Agnieszka Goszczyńska
język polski
Jonathan E. Lilly
język angielski

KOREKTA
EDITOR’S REVISION
mgr Tomasz Hankiewicz