prof. dr hab. n. med.

Jan Krzysztof Pietruski

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w roku 1989 uzyskał dyplom lekarza, a w 1992 roku lekarza stomatologa. Specjalista protetyki stomatologicznej. W 1996 roku obronił wyróżnioną pracę doktorską pt. „Badania wybranych funkcji granulocytów obojętnochłonnych (PMN) krwi obwodowej, składników dopełniacza i przeciwciał u osób ze stomatopatią protetyczną powikłaną kandydiazą”. W 2013 roku na podstawie rozprawy pt. „Ocena siły retencji wybranych rodzajów koron podwójnych” uzyskał stopień doktora habilitowanego. Pod koniec roku 2019 Jan Krzysztof Pietruski uzyskał stopień profesora.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i wystąpień na zjazdach i konferencjach krajowych i zagranicznych, monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, która ukazała się w 2010 roku i współautorem wydawnictw „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem” oraz „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”.

Za działalność naukową otrzymał szereg nagród, m.in. Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku. Monografia „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” została wyróżniona w 2011 roku nagrodą Ministra Zdrowia, w 2012 roku ukazało się jej tłumaczenie na język rosyjski, a w roku 2014 wydanie drugie.

Trzykrotny laureat prestiżowej nagrody Tytani Implantologii. Prof. Jan Pietruski od 1999 roku prowadzi w Polsce i za granicą szkolenia dla stomatologów. Dotyczą one zagadnień związanych z protetyką stomatologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem dużych rekonstrukcji protetycznych, zaburzeń zwarcia i estetyki.

Jest członkiem założycielem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE). Przez wiele lat pełnił funkcję prezydenta tej organizacji.

Czytaj artykuły Mistrza