dr n. med.

Wojciech Bednarz

W 1986 ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. Od 1996 roku jest specjalistą II stopnia w dziedzinie periodontologii. W 2002 roku na podstawie pracy „Zastosowanie techniki przeszczepu płata mostkowego według modyfikacji własnej w leczeniu recesji dziąseł” uzyskał stopień doktora nauk medycznych w Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Czytaj artykuły Mistrza