Szkolenia i konferencje

PROJEKTY WSPIERANE ORAZ NADZOROWANE MERYTORYCZNIE
PRZEZ DZIAŁ REDAKCJI E-DENTICO

Konferencja Mistrzów

jest pokłosiem i swego rodzaju kontynuacją działu mistrzowskiego publikowanego od 2015 roku w czasopiśmie „e-Dentico”. Na jego łamach uznani polscy lekarze dentyści, stosujący nowoczesne, nierzadko nowatorskie metody leczenia prezentują szczegółowo opisane i bogato ilustrowane (krok po kroku) przypadki z własnej praktyki. Ponieważ koncepcja ta spotkała się z bardziej niż życzliwym przyjęciem, kwestią czasu była prezentacja dokonań Mistrzów w formie osobistych spotkań z Czytelnikami – na konferencji obejmującej zarówno wykłady, jak i warsztaty praktyczne.

Pierwsza edycja konferencja miała miejsce jesienią 2018 roku w Łodzi, a jej mottem było łacińskie hasło: Bene dignoscitur, bene curatur (Dobre rozpoznanie podstawą dobrego leczenia). Dzień konferencyjny z udziałem ośmiorga wykładowców poprzedził Scanning Evening Show – kilkugodzinna  prezentacja możliwości skanerów wewnątrzustnych.

Podczas drugiej konferencji, planowanej na koniec 2019 roku, każdy z zaproszonych wykładowców odniesie się do tematu wiodącego: (Nie)możliwe w stomatologii. Czy chcesz osiągać to, co (nie)możliwe, czy tylko przyglądać się jak robią to inni? Ponadto uczestnicy konferencji będą mogli bezpłatnie wziąć udział – także w sposób aktywny – w prezentacji laserów stosowanych w stomatologii.

Wejdź na: konferencjamistrzow.pl

Konferencja ASYSDENT

jest największym w kraju wydarzeniem edukacyjnym środowiska asystentek i higienistek stomatologicznych (ok. 1200 uczestników w 2019 roku). Pierwsza edycja konferencji odbyła się podczas CEDE 2014, kolejnych pięć w Łodzi. Celem, jaki od początku przyświeca organizatorowi jest podnoszenie świadomości i poziomu profesjonalizmu personelu średniego szczebla, w tym umiejętności stricte zawodowych oraz tzw. kompetencji miękkich.

Każdego roku podejmowany jest inny temat wiodący konferencji (pierwsza edycja – „Kiedyś pomoc, dziś asysta”, ostatnia – „Praca zespołowa”). Poza dniem wykładowym Asysdent obejmuje m.in. warsztaty praktyczne, wykłady w podgrupach, udział uczestniczek w bezpłatnych badaniach z zakresu ergonomii pracy oraz – w 2019 roku – próbę ustanowienia Rekordu Guinnessa w kategorii „Największa lekcja stomatologiczna”.

Asystentki i higienistki stomatologiczne nie są – w przeciwieństwie do lekarzy – ustawowo zobowiązane do podnoszenia swoich kwalifikacji. A jeśli to czynią, zasługują na uznanie i szacunek całego środowiska. Rosnące z roku na roku zainteresowanie uczestniczek udziałem w konferencji jest także sygnałem, że świadome swojej roli asystentki i higienistki w coraz większym stopniu będą wnosić nową jakość do pracy zespołu, co będzie miało przełożenie na sukces gabinetu w każdym aspekcie.

Wejdź na: www.asysdent.pl

Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est...

wpisuje się w cykl działań prowadzonych od lat przez Bestom DENTONET.pl, których celem jest aktywizacja środowiska, a przede wszystkim wykształcenie nawyku zdobywania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji. Poza lekarzami, Test kierujemy do tych, którzy wkrótce zasilą szeregi polskich stomatologów – studentów IV i V roku oraz asystentek i higienistek, bez których funkcjonowanie stomatologicznych praktyk lekarskich byłoby niemożliwe.

Muzyk, który chce zachować wirtuozerski poziom i mierzyć się z najbardziej wymagającym repertuarem, musi ćwiczyć każdego dnia. Podobnie praca lekarza stomatologa i asysty wymaga ciągłego treningu i stawiania sobie coraz trudniejszych do zrealizowania celów.

Stomatologów, którzy chcą się rozwijać jest bardzo wielu, ale potrzebują narzędzi, które im to umożliwią, a także platformy, na której swoją wiedzę będą mogli weryfikować, uczestnicząc zarazem w rywalizacji z koleżankami i kolegami po fachu. Lekarze szczególnie poszukują takich form edukacji, które pozwalają zdobywać wiedzę przy maksymalnej oszczędności czasu i bez nadmiernego obciążania budżetu.

Ponieważ Test Wiedzy Repetitio est… spełnia każdy z tych warunków, jesteśmy przekonani, że projekt nasz może odegrać istotną rolę w edukacji polskich lekarzy dentystów. Co warto podkreślić, udział w Teście jest (na wszystkich etapach) bezpłatny dla jego uczestników.

Wejdź na: repetitioest.pl