Wybrani autorzy

Bartosz Cerkaski

Zawsze chciałem kształtować przestrzeń wokół siebie. Człowiek kształtuje otoczenie wokół siebie, kolekcjonując nie tylko przedmioty, ale także chwile, miejsca, zapachy, wartości i ludzi…

Czytaj więcej »

Damian Nasulicz

W 2003 roku ukończył studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2006 roku zaangażowany w implantoprotetykę, ze szczególnym naciskiem na planowanie…

Czytaj więcej »

Grzegorz Wasiluk

Jest absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medy­cznego oraz byłym pracownikiem Katedry i Zakładu Protetyki i Implantoprotety­­ki Stomatologicznej Gdańskiego Uni­wersytetu Medycznego.

Czytaj więcej »