prof. dr hab. n. med.

Marzena Dominiak

Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego otrzymała w 2015 roku.

Od 2008 roku kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu (od 2012 roku Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu).

Czytaj artykuły Mistrza