O e-Dentico

O CZASOPIŚMIE

E-Dentico to czasopismo skierowane do lekarzy dentystów, a także studentów stomatologii. Ukazuje się nieprzerwanie od 2004 r., początkowo jako kwartalnik, od 2011 r. jako dwumiesięcznik, a od 2017 r. ponownie jako kwartalnik. Od 2008 r. e-Dentico jest pismem dwujęzycznym – artykuły medyczne publikowane są w języku polskim oraz w wersji angielskiej. W każdym z wydań ukazuje się około kilkunastu medycznych prac naukowych. O wysoki poziom merytoryczny pisma dba Rada Naukowa oraz recenzenci oceniający poszczególne prace.

Od 2015 r. w e-Dentico publikowany jest dział „Mistrzowie stomatologii”, w którym najbardziej uznani, wprowadzający nowatorskie metody leczenia polscy dentyści prezentują bogato ilustrowane przypadki ze swojej praktyki. Poza dominującą częścią naukową w czasopiśmie znaleźć można teksty poruszające różnorodne aspekty funkcjonowania gabinetu stomatologicznego (psychologiczne, etyczne, prawne, marketingowe itp.), artykuły opisujące wydarzenia z życia środowiska polskich stomatologów, teksty opisujące działalność organizacji pożytku publicznego itp. Aktualna punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla publikujących w czasopiśmie autorów wynosi 6 pkt.

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Drodzy Państwo,

zmiany, zmiany zmiany… Są one niezbędne, by mógł dokonywać się postęp, rozwój – oczywiście pod warunkiem że nie będzie to „dobra zmiana”, tylko zmiany na lepsze. Czy dramatyczna zmiana klimatu (w amerykańskiej Minnesocie parę tygodni temu zanotowano -45oC) przyniesie nam cokolwiek dobrego Prawdopodobnie nie. Ale już zmiana, jaka nieuchronnie czeka Polskę, z pewnością wyjdzie nam na dobre. Trzymajmy kciuki, aby stało się to jak najszybciej.

Zmieniamy wystrój swojej kliniki i jej wyposażenie, zmieniamy sposób zarządzania zespołem, zmieniamy szefa, a czasami zmieniamy wszystko. W czasie tych licznych modyfikacji warto pamiętać, że bardzo trudno zmienić naturę człowieka, jego ukształtowane i odziedziczone cechy charakteru.

Gdy nadchodzi taki burzliwy czas przemian, warto wejrzeć w siebie, spróbować jeszcze lepiej się poznać, lepiej poznać także osoby z bliskiego otoczenia, w którym mieszkamy, pracujemy, poznać lepiej tych, z którymi jesteśmy na co dzień. Przy okazji zachęcam do rozwiązania testów TALENT DYNAMICS, które wykażą jakie są nasze mocne strony, nasz potencjał – do wykorzystania zarówno indywidualnie, jak i w pracy zespołowej. Trzeba je tylko właściwie zinterpretować, a wtedy łatwiej o akceptację, a także o zmiany na lepsze. Jak powiedział amerykański futurolog Alvin Toffler, zmiany to proces, poprzez który przyszłość wchodzi w nasze życie.

A są one często niezbędne, nawet jeżeli nie jesteśmy do nich w pełni przekonani. Boimy się zmian nie dlatego, że nie wiemy, czy się powiodą. Jest nam po prostu ciężko rozstać się z tym, z czym nauczyliśmy się już sobie radzić. Ale przecież, powtarzając za Heraklitem z Efezu, jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana.

W najnowszym numerze „e-Dentico”, który trzymają Państwo w ręku także zmiana… Tych, którzy długo czekali na tę tematykę, szczególnie ucieszy, że niemal połowa 73. wydania poświęcona jest leczeniu kanałowemu. Mistrzem pierwszego w tym roku numeru kwartalnika jest bowiem Pan Doktor Bartłomiej Karaś, który pomimo młodego wieku jest już bardzo doświadczonym specjalistą w tej dziedzinie.
A kolejne zmiany dotyczące naszego czasopisma już w następnym wydaniu…

Pogłębionej lektury…

Tomasz Maria Kercz