dr n. med.

Ewa Chomik

Urodziła się w 1985 roku w Gdańsku. Dzieciństwo i młodość spędziła w pobliskim Pruszczu Gdańskim. Wrodzone i pielęgnowane w domu rodzinnym zdolności manualne, zmysł techniczny oraz zam iłowanie do precyzji, połączone z wrażliwością na drugiego człowieka oraz kreatywnością zaowocowały decyzją o podjęciu studiów stomatologicznych w ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Studia ukończyła w 2009 roku, po czym rozpoczęła staż podyplomowy w Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czytaj artykuły Mistrza