lek. dent., M. Sc. in Oral Implantology

Magdalena Żywicka

Naszą rozmowę warto rozpocząć od przypomnienia, że jest Pani członkiem zarządu Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE).

Potwierdzam, że zostałam wyróżniona tą nominacją i wyrażonym w ten sposób wobec mnie zaufaniem. To niewątpliwa satysfakcja znaleźć się w zespole renomowanych lekarzy, którzy – powołani do zarządu PASE – podjęli się odpowiedzialnego zadania: pomyślnego kontynuowania działalności naszych poprzedników. W ich prestiżowym gronie z uznaniem należy wymienić osobę dr Danuty Borczyk, założycielki i pomysłodawczyni powołania tej organizacji i wprowadzenia jej jednocześnie do IFED, jak również osoby dr. Krzysztofa Chmielewskiego oraz dr. hab. Jana Pietruskiego – kolejnych Prezydentów PASE.

Czytaj artykuły Mistrza