MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Retrospektywne badanie, ocena skuteczności i zastosowania systemu opartego na czterech implantach w latach 2007–2016
  Beata Lipko-Leśniewska, DDS, M.Sc.
 2. Regeneracji kości w procedurze podniesienia dna zatok szczękowych
  Beata Lipko-Leśniewska, DDS, M.Sc.
 3. Rekonstrukcja zębów i wyrostka zębodołowego w żuchwie mostem cyrkonowy opartym na sześciu implantach
  Beata Lipko-Leśniewska, DDS, M.Sc.
 4. Beata Lipko-Leśniewska, DDS, M.Sc. – wywiad

PRAKTYKA

 1. Skuteczność technik tunelowych w leczeniu mnogich recesji dziąsłowych
  dr n. med. Anna Skurska, dr n. med. Ewa Dolińska, lek. dent. Łukasz Podlewski, Maria Pietruska, dr hab. n. med. Jan Pietruski
 2. Powikłania po chirurgicznym leczeniu prognatyzmu żuchwy
  dr n. med. Katarzyna Bogusiak, prof. dr hab. n. med. Piotr Arkuszewski
 3. Ocena skuteczności sprowadzania do łuku zatrzymanych kłów podczas skojarzonej terapii chirurgiczno-ortodontycznej
  dr n. med. Agnieszka Sulka, lek. dent. Szymon Chojnowski, lek. dent. Michał Warmuz
 4. Pacjent onkologiczny w gabinecie stomatologicznym
  Natalia Kowalczyk, Bartosz Bielecki-Kowalski, dr n. med. Anna Dudko

PERYSKOP

 1. Teorie motywowania pracowników a natura ludzi
  Mariusz Oboda

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Retrospektywne badanie, ocena skuteczności i zastosowania systemu opartego na czterech implantach w latach 2007–2016
  Beata Lipko-Leśniewska, DDS, M.Sc.
 2. Regeneracji kości w procedurze podniesienia dna zatok szczękowych
  Beata Lipko-Leśniewska, DDS, M.Sc.
 3. Rekonstrukcja zębów i wyrostka zębodołowego w żuchwie mostem cyrkonowy opartym na sześciu implantach
  Beata Lipko-Leśniewska, DDS, M.Sc.
 4. Beata Lipko-Leśniewska, DDS, M.Sc. – wywiad

PRAKTYKA

 1. Skuteczność technik tunelowych w leczeniu mnogich recesji dziąsłowych
  dr n. med. Anna Skurska, dr n. med. Ewa Dolińska, lek. dent. Łukasz Podlewski, Maria Pietruska, dr hab. n. med. Jan Pietruski
 2. Powikłania po chirurgicznym leczeniu prognatyzmu żuchwy
  dr n. med. Katarzyna Bogusiak, prof. dr hab. n. med. Piotr Arkuszewski
 3. Ocena skuteczności sprowadzania do łuku zatrzymanych kłów podczas skojarzonej terapii chirurgiczno-ortodontycznej
  dr n. med. Agnieszka Sulka, lek. dent. Szymon Chojnowski, lek. dent. Michał Warmuz
 4. Pacjent onkologiczny w gabinecie stomatologicznym
  Natalia Kowalczyk, Bartosz Bielecki-Kowalski, dr n. med. Anna Dudko

PERYSKOP

 1. Teorie motywowania pracowników a natura ludzi
  Mariusz Oboda

Beata
Lipko-Leśniewska

DDS, M.Sc.

 • Rok ukończenia studiów medycznych: 1992
 • Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Rok ukończenia specjalizacji ze stomatologii ogólnej: 1995
 • Rok ukończenia uzupełniających studiów Master of Oral Implantology: 2012
 • Absolwentka Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
 • Absolwentka Implant Prosthodontics Program – Mediterranean Prosthodontic Institute (Hiszpania) oraz University of North Carolina at Chapel Hill (USA)

Najważniejsze dyplomy, certyfikaty i szkolenia

 • Nowatorska metoda pozyskiwania augmentatu z zębów własnych pacjenta – prof. Itzhak Binderman
 • Dyplom Master of Science (M.Sc.) in Oral Implantology – Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
 • Dyplom Curriculum Implantologicznego – Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
 • Szkolenie z systemu implantologicznego Bicon® w Rzymie – dr Mauro Marincola
 • ANKYLOS® SynCone® Scientific Group – Grupa naukowa ANKYLOS® SynCone®
 • Pełny cykl szkoleń z dziedziny ortodoncji – dr Larry Brown oraz dr Davide Mirabella
 • Implant Prosthodontics Program – Mediterranean Prosthodontic Institute (Hiszpania) & University of North Carolina at Chapel Hill (USA)

Zainteresowania stomatologiczne

Moją pasją jest tworzenie pięknego i funkcjonalnego uśmiechu, który daje moim pacjentom nowe możliwości, a czasami nowe życie. Interdyscyplinarne podejście do leczenia stomatologicznego, jakie wykorzystuję w swojej praktyce to połączenie implantologii, chirurgii, periodontologii, protetyki stomatologicznej i ortodoncji.

O sobie

Od wielu lat jazda konna w stylu Western jest moją metodą na spędzanie wolnego czasu. Przebywanie z końmi oraz ludźmi dzielącymi moje zainteresowania dopełnia mnie i sprawia, że życie nabiera sensu. Podobnie czuję się aranżując wnętrza, kiedy finalny efekt jest synergią estetyki i funkcjonalności.

Członek Implant Masters Poland

Implant Masters Poland to elitarne stowarzyszenie o charakterze non-profit, którego zadaniem jest propagowanie najwyższych standardów leczenia w implantologii stomatologicznej. Zrzesza grono doświadczonych implantologów, którzy jako pierwsi w Polsce ukończyli studia podyplomowe z zakresu implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W toku niezwykle wymagających studiów uczestnicy zostali poddani procesowi szczegółowej weryfikacji. Każdy z członków stowarzyszenia obronił pracę dyplomową z zakresu implantologii stomatologicznej, poświadczając tym samym swoją interdyscyplinarną wiedzę i ponadstandardowe umiejętności w tej dziedzinie medycyny.

Podstawowym zamierzeniem stowarzyszenia jest szerzenie idei ustawicznego kształcenia wśród lekarzy związanych z implantologią i implantoprotetyką. Odbywa się to na drodze organizowanych szkoleń, kursów i wykładów z udziałem uznanych światowych autorytetów.

Drugim istotnym celem, które przed sobą postawili członkowie stowarzyszenia, jest szeroko rozumiana edukacja i promocja wiedzy z zakresu ochrony zdrowia jamy ustnej, szerzona wśród ogółu społeczeństwa. Poprzez ogólnopolskie akcje promocyjne i działalność publicystyczną stale podnoszony jest poziom świadomości społecznych potrzeb terapeutycznych w zakresie zdrowego i radosnego uśmiechu. Szczególny nacisk kładziony jest na skuteczne i trwałe możliwości nowoczesnego leczenia implantoprotetycznego oraz korzyści, jakie ono niesie dla pacjentów.

Misją stowarzyszenia jest: wyjątkowa jakość leczenia implantologicznego dzięki najwyższym kwalifikacjom lekarzy implantologów.

Od jesieni 2015 roku działania stowarzyszenia zostały znacznie zintensyfikowane. Zorganizowano bowiem dwie międzynarodowe konferencje implantologiczne, tworzące doroczny cykl pt. Meet The Master. Zaproszenie na te konferencje w roli wykładowców przyjęli renomowani zagraniczni klinicyści: dr Fernando Rojas Vizcaya, dr Devorah Schwartz-Arad, dr Paul Weigl oraz dr Ashok Sethi. Oprócz organizowanych przez siebie konferencji członkowie stowarzyszenia uczestniczą w badaniach klinicznych dotyczących nowatorskich metod terapeutycznych. Są również zapraszani jako wykładowcy na polskie oraz zagraniczne konferencje i seminaria naukowe.

Pozazawodowo Implant Masters Poland to grupa serdecznych przyjaciół, wspierających się wzajemnie w pracy i w życiu prywatnym. Raz do roku spotykają się na walnym zjeździe, aby podyskutować o działalności stowarzyszenia, ale również w sposób mniej formalny spędzić ze sobą czas i wziąć udział w różnych ciekawych, niekoniecznie medycznych, aktywnościach.

Magic Dental Studio

Tworzenie pięknego uśmiechu jest mieszanką nauki i sztuki.

ul. Rynkowa 75c,
62-081 Przeźmierowo k. Poznania
tel.: 506 048 705
www.MagicDentalStudio.pl
email: mds@MagicDentalStudio.pl

Czytaj również