Ewa Dolińska

Dr hab. n. med.

Ewa Dolińska

Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku (2003), doktor nauk medycznych (2009), w 2018 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. Od 2004 r. pracownik naukowy w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej macierzystej uczelni (obecnie adiunkt). W 2010 r. zdała egzamin specjalizacyjny z periodontologii. Nabytymi umiejętnościami dzieli się ze studentami, uczestnikami kursów specjalizacyjnych i innych szkoleń.

Współautorka ponad 50 prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz współautorka książki „Regeneracja tkanek przyzębia”. Pracuje aktywnie jako periodontolog, od 2008 r. prowadzi z mężem własną praktykę stomatologiczną.

Czytaj artykuły Mistrza