MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Możliwości zachowania wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zęba – opis przypadków klinicznych
  dr hab. n. med. Ewa Dolińska
 2. Sterowana regeneracja tkanek – przewidywalna metoda odtwarzania tkanek przyzębia. Przedstawienie przypadków klinicznych
  dr hab. n. med. Ewa Dolińska
 3. Afty nawracające w praktyce stomatologa ogólnego – diagnostyka i leczenie
  dr hab. n. med. Ewa Dolińska
 4. dr hab. n. med. Ewa Dolińska – wywiad

PRAKTYKA

 1. Autotransplantacja zęba w aspekcie zachowania prawidłowej budowy i funkcjonalności wyrostka zębodołowego – opis przypadku
  lek. stom. Barbara Sterczała, lek. dent. Jakub Hadzik, dr n. med. Paweł Kubasiewicz-Ross, prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak
 2. Protetyczna praca hybrydowa – opis przypadku
  lek. dent. Bartosz Lech
 3. Występowanie wad zgryzu u dzieci w wieku rozwojowym z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS) – badanie pilotażowe
  lek. dent. Katarzyna Ludwików, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska, dr hab. n. med. Ewa Czochrowska
 4. Reinkluzja zębów mlecznych i stałych u pacjentów w wieku rozwojowym
  lek. dent. Katarzyna Ludwików, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska, dr hab. n. med. Ewa Czochrowska
 5. Leczenie protetyczne pacjentów bezzębnych z zastosowaniem systemu Locator® i protezy overdenture
  dr n. med. Grzegorz Chmiel, lek. dent. Natalia Brusiłowicz, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz
 6. Wartość leczenia z perspektywy pacjenta, lekarza oraz zespołu
  lek. dent. Damian Nasulicz

EDUKACJA

 1. Dental events
 2. Konferencja ASYSDENT 2019

PERYSKOP

 1. Między wypaleniem a zaangażowaniem
  Mariusz Oboda, Aleksandra Brońska-Jankowska

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Możliwości zachowania wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zęba – opis przypadków klinicznych
  dr hab. n. med. Ewa Dolińska
 2. Sterowana regeneracja tkanek – przewidywalna metoda odtwarzania tkanek przyzębia. Przedstawienie przypadków klinicznych
  dr hab. n. med. Ewa Dolińska
 3. Afty nawracające w praktyce stomatologa ogólnego – diagnostyka i leczenie
  dr hab. n. med. Ewa Dolińska
 4. dr hab. n. med. Ewa Dolińska – wywiad

PRAKTYKA

 1. Autotransplantacja zęba w aspekcie zachowania prawidłowej budowy i funkcjonalności wyrostka zębodołowego – opis przypadku
  lek. stom. Barbara Sterczała, lek. dent. Jakub Hadzik, dr n. med. Paweł Kubasiewicz-Ross, prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak
 2. Protetyczna praca hybrydowa – opis przypadku
  lek. dent. Bartosz Lech
 3. Występowanie wad zgryzu u dzieci w wieku rozwojowym z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS) – badanie pilotażowe
  lek. dent. Katarzyna Ludwików, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska, dr hab. n. med. Ewa Czochrowska
 4. Reinkluzja zębów mlecznych i stałych u pacjentów w wieku rozwojowym
  lek. dent. Katarzyna Ludwików, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska, dr hab. n. med. Ewa Czochrowska
 5. Leczenie protetyczne pacjentów bezzębnych z zastosowaniem systemu Locator® i protezy overdenture
  dr n. med. Grzegorz Chmiel, lek. dent. Natalia Brusiłowicz, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz
 6. Wartość leczenia z perspektywy pacjenta, lekarza oraz zespołu
  lek. dent. Damian Nasulicz

EDUKACJA

 1. Dental events
 2. Konferencja ASYSDENT 2019

PERYSKOP

 1. Między wypaleniem a zaangażowaniem
  Mariusz Oboda, Aleksandra Brońska-Jankowska

Ewa Dolińska

Dr hab. n. med.

Jest współautorką książki „Regeneracja tkanek przyzębia” (autorzy: Małgorzata Pietruska, Ewa Dolińska, Jan Pietruski), która ukazała się w 2017 roku nakładem wydawnictwa Quintessence Publishing Polska. Za publikację tę otrzymała Nagrodę Dydaktyczną Ministra Zdrowia. Jest także współautorką ponad 50 prac pełnotekstowych w czasopismach polskich i zagranicznych, za które była trzykrotnie nagradzana przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W 2003 roku ukończyła – z wynikiem bardzo dobrym – studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 2004 roku pracowała jako asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 2006 roku pracownik Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – do 2011 roku jako asystent, a obecnie jako adiunkt.

 

Ewa Dolińska

W 2009 roku obroniła pracę doktorską pt. „Wpływ wybranych antyseptyków na stan kliniczny przyzębia”. W roku 2010 ukończyła szkolenie specjalizacyjne i zdała egzamin specjalizacyjny z periodontologii. W roku 2018 uzyskała stopień doktora habilitowanego. Pracuje aktywnie jako periodontolog. Od 2008 roku prowadzi z mężem własną praktykę stomatologiczną.

Po ukończeniu studiów zdobywała wiedzę na licznych kursach w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych. Chętnie dzieli się nabytymi umiejętnościami ze studentami, uczestnikami kursów specjalizacyjnych i innych szkoleń. Od 2012 roku jest opiekunem Implantologiczno-Periodontologicznego Koła Naukowego przy Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego i European Federation of Periodontology.

Jest współautorką ponad 50 prac pełnotekstowych w czasopismach polskich i zagranicznych, za które była trzykrotnie nagradzana przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest współautorką książki „Regeneracja tkanek przyzębia” (autorzy: Małgorzata Pietruska, Ewa Dolińska, Jan Pietruski), która ukazała się w 2017 roku nakładem wydawnictwa Quintessence Publishing Polska. Za publikację tę otrzymała Nagrodę Dydaktyczną Ministra Zdrowia. Jest także współautorką poradnika dla pacjenta „Zapobieganie chorobom przyzębia i ich leczenie”.

Prywatnie szczęśliwa mama, która czas dzieli pomiędzy pracę zawodową i rodzinę.

Czytaj również