MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Nawigowana chirurgia implantologiczna z wykorzystaniem dostępnych narzędzi stomatologii cyfrowej – opis przypadku
  lek. dent. Paweł Bernatek
 2. Jednowizytowa procedura zaopatrzenia pacjenta w tymczasową odbudowę na łączniku indywidualnym z wykorzystaniem dostępnych technik cyfrowych
  lek. dent. Paweł Bernatek
 3. Jednowizytowa procedura chirurgiczno-protetyczna z odtworzeniem części utraconego uzębienia przy zastosowaniu skanera wewnątrzustnego
  lek. dent. Paweł Bernatek
 4. Wykorzystanie zaawansowanych technik chirurgicznych u pacjenta obciążonego kardiologicznie – opis przypadku
  lek. dent. Paweł Bernatek
 5. lek. dent. Paweł Bernatek – wywiad

PRAKTYKA

 1. Rola lekarza dentysty w zapobieganiu nowotworom jamy ustnej – opis przypadków
  lek. dent. Mikołaj Szarstuk, lek. dent. Jorge Sanchez Lugo
 2. Współczesne poglądy na temat patologicznego starcia zębów – przyczyny, obraz kliniczny, zasady leczenia protetycznego
  lek. dent. Magda Krasińska-Mazur, dr n. med. Wojciech Ryniewicz, dr hab. n. med. Jolanta Loster, dr n. med. Joanna Ryniewicz
 3. Leczenie endodontyczne drugiego zęba przedtrzonowego szczęki z trzema kanałami korzeniowymi – opis przypadku
  lek. dent. Mateusz Radwański
 4. Wpływ efektów leczenia fizjoterapeutycznego szczękościsku terapią manualną u pacjentów poddanych zabiegowi chirurgicznego usunięcia trzecich zębów trzonowych
  dr n. med. Marta Tyndorf, prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz, mgr Magdalena Bogucka, Dawid Zagacki
 5. Zębiak zestawny – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  lek. dent. Majka Woźniak, lek. dent. Renata Golińska-Mróz, lek. dent. Agnieszka Nawrocka
 6. Przegląd technik autoterapii w dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych
  mgr fizjoterapii Radosław Janczyk, mgr fizjoterapii Małgorzata Janczyk

EDUKACJA

 1. Handel i edukacja, czyli Kradent po raz 26.
 2. Konferencja ASYSDENT 2018

PERYSKOP

 1. Postawa lekarza – działaj skutecznie, zadbaj o to, co najważniejsze
  Mariusz Oboda
  Aleksandra Brońska-Jankowska
 2. Synu, będziesz dentystą,  czyli rzecz o zębach i dentystach w muzyce pop
  Tomasz Hankiewicz

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Neapol
  Tomasz Hankiewicz

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Nawigowana chirurgia implantologiczna z wykorzystaniem dostępnych narzędzi stomatologii cyfrowej – opis przypadku
  lek. dent. Paweł Bernatek
 2. Jednowizytowa procedura zaopatrzenia pacjenta w tymczasową odbudowę na łączniku indywidualnym z wykorzystaniem dostępnych technik cyfrowych
  lek. dent. Paweł Bernatek
 3. Jednowizytowa procedura chirurgiczno-protetyczna z odtworzeniem części utraconego uzębienia przy zastosowaniu skanera wewnątrzustnego
  lek. dent. Paweł Bernatek
 4. Wykorzystanie zaawansowanych technik chirurgicznych u pacjenta obciążonego kardiologicznie – opis przypadku
  lek. dent. Paweł Bernatek
 5. lek. dent. Paweł Bernatek – wywiad

PRAKTYKA

 1. Rola lekarza dentysty w zapobieganiu nowotworom jamy ustnej – opis przypadków
  lek. dent. Mikołaj Szarstuk, lek. dent. Jorge Sanchez Lugo
 2. Współczesne poglądy na temat patologicznego starcia zębów – przyczyny, obraz kliniczny, zasady leczenia protetycznego
  lek. dent. Magda Krasińska-Mazur, dr n. med. Wojciech Ryniewicz, dr hab. n. med. Jolanta Loster, dr n. med. Joanna Ryniewicz
 3. Leczenie endodontyczne drugiego zęba przedtrzonowego szczęki z trzema kanałami korzeniowymi – opis przypadku
  lek. dent. Mateusz Radwański
 4. Wpływ efektów leczenia fizjoterapeutycznego szczękościsku terapią manualną u pacjentów poddanych zabiegowi chirurgicznego usunięcia trzecich zębów trzonowych
  dr n. med. Marta Tyndorf, prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz, mgr Magdalena Bogucka, Dawid Zagacki
 5. Zębiak zestawny – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  lek. dent. Majka Woźniak, lek. dent. Renata Golińska-Mróz, lek. dent. Agnieszka Nawrocka
 6. Przegląd technik autoterapii w dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych
  mgr fizjoterapii Radosław Janczyk, mgr fizjoterapii Małgorzata Janczyk

EDUKACJA

 1. Handel i edukacja, czyli Kradent po raz 26.
 2. Konferencja ASYSDENT 2018

PERYSKOP

 1. Postawa lekarza – działaj skutecznie, zadbaj o to, co najważniejsze
  Mariusz Oboda
  Aleksandra Brońska-Jankowska
 2. Synu, będziesz dentystą,  czyli rzecz o zębach i dentystach w muzyce pop
  Tomasz Hankiewicz

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Neapol
  Tomasz Hankiewicz

Rola lekarza dentysty w zapobieganiu nowotworom jamy ustnej

opis przypadków

PRACA RECENZOWANA

Streszczenie: Rak jamy ustnej jest nowotworem, który w Polsce osiąga śmiertelność przekraczającą 50%. Warunkiem pełnego wyleczenia jest wykrycie zmiany w jak najwcześniejszym stadium.

W pracy przedstawiono opis pięciu przypadków, w których w badaniu klinicznym rozpoznano zaburzenia potencjalnie złośliwe, wytypowano czynniki ryzyka, zastosowano leczenie chirurgiczne oraz zalecono obserwację.

Słowa kluczowe: rak jamy ustnej, zaburzenie potencjalnie złośliwe (PMD), leukoplakia

Abstract: The death rate of oral cancer in Poland exceeds 50%. Detecting the lesion at the earliest possible stage is one of the conditions determining full recovery.

The article presents a description of five cases in which potentially malignant disorders were diagnosed during a clinical examination. Furthermore, risk factors were identified, surgical treatment was administered, and observations were recommended.


Keywords:
oral cancer, potentially malignant disorders (PMD), leukoplakia

lek. dent. Mikołaj Szarstuk,
lek. dent. Jorge Sanchez Lugo

Centralne Ambulatorium Stomatologiczne,
Uniwersytecka Klinika Stomatologicznej,
Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Kierownik: dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. nadzw.

Adres korespondencyjny,
mailing address:

lek. dent. Mikołaj Szarstuk
Centralne Ambulatorium Stomatologiczne UKS
ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków

e-mail:
mikołaj@szarstuk.pl

Wstęp

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów na raka jamy ustnej w 2014 roku zachorowało w Polsce 1905 osób (1336 mężczyzn i 569 kobiet). Z powodu tego nowotworu zmarło 1012 osób (724 mężczyzn i 288 kobiet). Współczynnik śmiertelności wynosi 53,12% i jest on znacznie wyższy niż w przypadku innych, częściej występujących nowotworów, takich jak rak sutka (34,41%) lub rak gruczołu krokowego (35,97%). W 2014 roku rak jamy ustnej stanowił 1,19% nowotworów złośliwych w Polsce.

Histologicznie rak jamy ustnej to w ponad 90% przypadków rak płaskonabłonkowy [1] wywodzący się z nabłonka wielowarstwowego płaskiego wyścielającego jamę ustną. Znacznie rzadziej obserwuje się raka gruczołowego wywodzącego się z drobnych gruczołów ślinowych. W jamie ustnej rak lokalizuje się najczęściej w obrębie języka (zwłaszcza boczna powierzchnia trzonu), wargi i dna jamy ustnej [1] (ryc. 1).

Dawniej literatura fachowa opisywała zmiany przedrakowe jako morfologicznie odrębną strukturę tkankową, w obrębie której występuje większe ryzyko rozwoju raka oraz stany przedrakowe, czyli choroby ogólnoustrojowe, które predysponują do rozwoju raka. Obecnie stosuje się określenie PMD (potentially malignant disorders – zaburzenie potencjalnie złośliwe), które opisuje zaburzenie budowy, kształtu i architektoniki tkanki, w obrębie której ryzyko transformacji nowotworowej jest znacznie wyższe niż w zdrowej tkance (tab. I).

Ryc. 1. Częstość występowania raka w różnych lokalizacjach jamy ustnej.

Do najczęściej obserwowanych w praktyce klinicznej PMD należą leukoplakia i grupa nowotworów łagodnych.

Leukoplakia, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, to biała płytka lub plama, której nie można sklasyfikować klinicznie ani histopatologicznie jako inne schorzenie. Leukoplakia w obrębie jamy ustnej niesie za sobą większe ryzyko rozwoju raka w miejscu zmiany bądź w innym obszarze jamy ustnej [2]. Występuje najczęściej u mężczyzn powyżej 50. roku życia [1]. Ryzyko zezłośliwienia leukoplakii wynosi 5–25% [3], a nawroty po leczeniu miejscowym obserwuje się w około 20–30% przypadków.

W etiologii leukoplakii wymienia się m.in. nadmierne spożywanie alkoholu oraz długotrwałe palenie wyrobów tytoniowych. Ponadto podaje się przewlekłą ekspozycję na promieniowanie UV bądź inne czynniki szkodliwe, takie jak arsen. Z czynników miejscowych należy wziąć pod uwagę przewlekły uraz błony śluzowej spowodowany nieprawidłowo wykończonymi wypełnieniami stomatologicznymi bądź protezami o nieprawidłowej stabilizacji i retencji. Co więcej, w etiologii należy uwzględnić stan ogólny chorego – między innymi schorzenia, które wymagają leczenia immunosupresyjnego i pewną podatność genetyczną.

Zaobserwowano, że leukoplakia predysponuje do zwiększonego ryzyka zezłośliwienia nie tylko w obrębie zmiany, ale też do rozwoju raka w innych obszarach błony śluzowej [2, 4]. Stąd teoria, według której rak nie jest zmianą ograniczoną do konkretnego miejsca, ale stanowi pewną chorobę ogólnoustrojową. Z tego względu konieczna jest wnikliwa obserwacja i eliminacja czynników ryzyka u chorych, u których doszło już do dysplazji nabłonka. Jako czynnik etiologiczny leukoplakii i raka jamy ustnej literatura fachowa wymienia infekcję wirusem HPV, zwłaszcza wysoce onkogennych szczepów HPV 16, 18, 31, 33 i 35. Fakt ten tłumaczy, dlaczego coraz częściej obserwuje się raka jamy ustnej u pacjentów młodszych, niepalących, utrzymujących częste, przygodne kontakty seksualne z wieloma partnerami i uprawiających seks oralny [3]. Ponadto zauważono, że w obrębie leukoplakii częściej niż w zdrowym nabłonku izoluje się kolonie Candida albicans. Nie znaleziono jednak korelacji czy zwiększa to ryzyko transformacji nowotworowej [5].

Należy mieć świadomość, że nowotworzenie w obrębie leukoplakii stanowi pewien proces i istnieje korelacja między obrazem klinicznym, obrazem histopatologicznym i ryzykiem transformacji nowotworowej w obrębie zmiany (tab. II).

Proces nowotworzenia w obrębie nabłonka zaczyna się od hiperkeratozy – zwiększonego rogowacenia i akantozy – pogrubienia warstwy kolczystej. Zmiany na tym etapie nierzadko ustępują po eliminacji czynników drażniących i leczeniu zachowawczym. W kolejnym etapie pojawia się naciek zapalny w obrębie zmiany i dysplazja – zaburzenie architektoniki tkanki. W obrębie odróżnicowanej tkanki pojawiają się atypowe komórki z polimorfizmem jąder. Pojawiają się zaburzenia mitozy i biegunowości komórek. Na etapie PMD zmiany te nie przekraczają błony podstawnej nabłonka [6].

Co więcej, Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła pięciostopniową klasyfikację dysplazji nabłonka (tab. III), która powinna ukierunkować klinicystę, na którym etapie transformacji nowotworowej aktualnie znajduje się pacjent. Dodatkowo, po wyeliminowaniu czynników ryzyka, lekarz zobowiązany jest do adekwatnej obserwacji chorego, by nie dopuścić do nawrotu. Istotą obserwacji jest niedopuszczenie do progresji zmiany w kierunku raka inwazyjnego.

1–5%10–20%40–50%
liszaj płaski
lichen planus
leukoplakiachoroba Bowena
Bowen’s disease
brodawczaki i inne nowotwory łagodne
papillomas and other benign neoplasms
choroby warg
diseases of lips
blizny
scars
owrzodzenia
ulcerations
erytroplakia
erythroplakia
kiła III-rzędowa
tertiary syphilis
skóra pergaminowa
xeroderma
Obraz kliniczny
Clinical picture
Obraz histopatologiczny
Histopathological presentation
Ryzyko transformacji
Risk of transformation
Icienka, gładka
thin, smooth
hiperkeratoza, akantoza
hyperkeratosis, acanthosis
małe
low
IIgruba, popękana
thick, cracked
hiperkeratoza, akantoza, naciek limfocytów, łagodna dysplazja
hyperkeratosis, acanthosis, lymphocyte infiltrations,
mild dysplasia
średnie
average
IIIziarnista, brodawkowata, plamista
nodular, verrucous, spotted
hiperkeratoza, sople nabłonkowe, średnia lub ciężka dysplazja,
przekrwienie
hyperkeratosis, epithelial icicles, moderate or severe dysplasia,
congestion
duże
high
IVcętkowana, erytroleukoplakia
speckled, erythroleukoplakia
hiperkeratoza, rozbudowane sople nabłonkowe, liczne limfocyty,
ciężka dysplazja, carcinoma in situ
hyperkeratosis, extensive epithelial icicles, numerous
lymphocytes, severe dysplasia, carcinoma in situ
bardzo duże
very high
Ihiperplazja płaskonabłonkowa
squamous hyperplasia
struktura nabłonka o regularnym uwarstwieniu bez cech atypii
epithelial structure with regular stratification, no features of atypia
IIdysplazja małego stopnia
mild dysplasia
zaburzenia w strukturze 1/3 dolnej części nabłonka, atypia komórek
disorders in the structure of the 1/3 lower part of epithelium, cellular atypia
IIIdysplazja średniego stopnia
moderate dysplasia
zaburzenia w strukturze 2/3 grubości nabłonka
disorders in the structure of the 2/3 of epithelium thickness
IVdysplazja dużego stopnia
severe dysplasia
zaburzenia w strukturze ponad 2/3 grubości nabłonka,
umiarkowana i ciężka atypia komórek
disorders in the structure of more than 2/3 of epithelium thickness,
moderate and heavy cellular atypia
Vrak in situ
cancer in situ
zaburzenie struktury całej grubości nabłonka, wyraźna atypia komórkowa
disorder in the structure of the entire epithelium thickness, clear cellular atypia

Zaobserwowano, że ryzyko transformacji nowotworowej nie jest jednakowe u poszczególnych pacjentów. Zauważono zwiększone ryzyko dysplazji u kobiet oraz w przypadku, gdy zmiana jest obserwowana od dawna. Co ciekawe, narażenie na dym tytoniowy jest udowodnionym czynnikiem ryzyka, jednak leukoplakia u palaczy rzadziej rozwija się w kierunku raka. Ponadto częściej złośliwieje leukoplakia niezwiązana z urazem i w obrębie dna jamy ustnej lub bocznej powierzchni trzonu języka. Częstsze ryzyko rozwoju nowotworu złośliwego zaobserwowano u chorych z obciążającym wywiadem w kierunku raka. Zgodnie z tabelą II transformacji częściej ulega brodawkowata lub cętkowana leukoplakia. W ostatnim czasie zauważono, że rak pojawia się częściej w obrębie zmian nadkażonych wirusem HPV [1, 3, 4, 7].

Cel pracy

Celem pracy jest zaprezentowanie przypadków pięciu chorych, którzy pozostają w leczeniu i obserwacji Centralnego Ambulatorium Stomatologicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. U wszystkich chorych autorzy pracy przeprowadzili szczegółowe badanie podmiotowe i przedmiotowe, wyodrębnili czynniki ryzyka, wykonali biopsję wycięciową i zalecili obserwację lub leczenie zachowawcze. Czas do kolejnej wizyty kontrolnej uzależniono od wywiadu, zidentyfikowanych czynników ryzyka oraz wyniku badania histopatologicznego.

Opis przypadków

Przypadek 1

Paląca pacjentka, lat 30, zgłosiła się z powodu białej, homogennej plamy na trzonie języka po stronie lewej (ryc. 2). Zmiana nie dawała żadnych objawów, pacjentka obserwowała jej powolny wzrost od około roku. W badaniu klinicznym stwierdzono ostre brzegi nieszczelnych wypełnień w zębach 36 i 38. Zmianę usunięto w całości (ryc. 3, 4), materiał przesłano do laboratorium patomorfologii. Pacjentkę skierowano na leczenie zachowawcze celem wymiany wypełnień w zębach 36 i 38.

Pacjentka nie podawała żadnych dolegliwości w czasie gojenia. Wynik badania histopatologicznego odpowiadał stopniowi I według WHO (tab. III). Wyeliminowano czynnik urazowy w postaci drażniących wypełnień, zalecono rezygnację z palenia wyrobów tytoniowych.

Przypadek 2

Siedemdziesięcioletnia niepaląca pacjentka użytkująca wyłącznie protezę płytową górną zgłosiła się do Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w celu rozpoczęcia leczenia protetycznego. Wnikliwe badanie przedmiotowe ukazało drobny biały, guzek w okolicy prawego trójkąta zatrzonowcowego (ryc. 5), którego obecności pacjentka nie była świadoma. Zmianę usunięto w całości, Pacjentka nie podawała żadnych dolegliwości w czasie gojenia (ryc. 6). Wynik badania histopatologicznego odpowiadał stopniowi I według WHO (tab. III). Pacjentkę skierowano na kontynuację leczenia protetycznego i zlecono wnikliwą obserwację lekarzowi prowadzącemu.

Przypadek 3

Pacjentka, lat 50, paląca papierosy, została skierowania do Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w celu usunięcia zmiany z czerwieni wargowej w okolicy prawego kąta ust (ryc. 7). Zmiana obserwowana była od kilku lat, bez objawów klinicznych. W wywiadzie pacjentka podała, że w przeszłości kilkakrotnie usuwano jej brodawczaki z błony śluzowej jamy ustnej. Zmianę usunięto w całości z zachowaniem podstawowych zasad chirurgii plastycznej (ryc. 8, 9). Pacjentka nie podawała żadnych dolegliwości w czasie gojenia (ryc. 10)a efekt estetyczny zabiegu oceniła jako bardzo dobry (ryc. 11). Wynik badania histopatologicznego odpowiadał zmianie łagodnej z widocznymi cechami infekcji wirusowej. Pacjentka pozostaje w obserwacji.

Przypadek 4

Sześćdziesięciopięcioletni pacjent, nałogowy palacz, zgłosił się do Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej z powodu bardzo silnego bólu zęba 16. Wnikliwe badanie przedmiotowe ukazało ząb ze zgorzelinową miazgą, zaczerwienienie i bolesność palpacyjną w rzucie wierzchołka zęba, bardzo złą higienę jamy ustnej oraz mały guzek na podniebieniu miękkim po stronie prawej (ryc. 12), który według pacjenta stopniowo powiększał się od 3 miesięcy. Po sanacji jamy ustnej zmianę usunięto w całości (ryc. 13). Wynik badania histopatologicznego odpowiadał zmianie łagodnej – brodawczak płaskonabłonkowy. Pacjent został pouczony o konieczności poprawy higieny jamy ustnej, zalecono rezygnację z palenia wyrobów tytoniowych. Pacjent pozostaje w obserwacji.

Przypadek 5

Niepaląca pacjentka, lat 75, zgłosiła się do Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w celu objęcia leczeniem w związku z rozległą zmianą w obrębie dna jamy ustnej po prawej stronie (ryc. 14, 15). Zmiana obserwowana od 7 miesięcy, okresowo bolesna. W badaniu klinicznym stwierdzono nieprawidłową retencję i stabilizację dolnej protezy płytowej. Pacjentce odstawiono dotychczasowe uzupełnienie i w pierwszym etapie pobrano wycinek ze zmiany w obrębie dna jamy ustnej. Po otrzymaniu wyniku badania histopatologicznego podjęto decyzję o kontynuacji leczenia w warunkach ambulatoryjnych.

W kolejnym etapie usunięto zmianę w granicach tkanek makroskopowo niezmienionych, oznaczając marginesy resekcji w preparacie operacyjnym. Ranę zeszyto warstwowo (ryc. 16). Pacjentka zgłaszała dyskomfort w postaci pociągania języka na prawo podczas gojenia, jednak po tygodniu objaw ten ustąpił. Po siedmiu dniach w badaniu klinicznym stwierdzono prawidłowe gojenie rany oraz brak niedrożności w obrębie przewodów wyprowadzających ślinianek. Na tym etapie nie stwierdzono makroskopowo nieradykalności wycięcia.

Wynik badania histopatologicznego odpowiadał stopniowi II według WHO (tab. III). Stwierdzono nieradykalność mikroskopową w zakresie marginesu bocznego – w okolicy części zębodołowej żuchwy. Ze względu na ryzyko braku możliwości zamknięcia rany i niski stopień zaawansowania zmiany zalecono leczenie zachowawcze i obserwację po upływie 3 miesięcy.

Podsumowanie

W artykule opisano rolę lekarza dentysty w zapobieganiu rakowi jamy ustnej poprzez leczenie PMD. W opisanym materiale zwraca uwagę fakt, że większość chorych stanowiły osoby starsze, palacze, kobiety. U wszystkich pacjentów, dzięki wnikliwemu badaniu przedmiotowemu i podmiotowemu, udało się zidentyfikować co najmniej kilka czynników ryzyka. Należy zaznaczyć, że u dwóch spośród opisanych pacjentów zmianę wykryto przypadkowo, gdyż zgłosili się do leczenia stomatologicznego z innych powodów. Fakt ten zobowiązuje każdego lekarza do wnikliwego badania całej jamy ustnej pacjenta, bez względu na to, jaka była przyczyna zgłoszenia się do lekarza. 

Wspomniano, że nawrotowość PMD sięga do 30%. W związku z tym konieczne jest identyfikowanie czynników ryzyka u każdego pacjenta i po uwzględnieniu wyniku badania histopatologicznego dalsza obserwacja chorego, adekwatna do stwierdzonych czynników ryzyka, by uniknąć nawrotu zmiany bądź pojawienia się zmian w innym miejscu.

Obecnie rak jest schorzeniem całkowicie wyleczalnym, pod warunkiem wykrycia go dostatecznie wcześnie, najlepiej jeszcze na etapie PMD. W związku z powyższym konieczna jest szeroko rozumiana edukacja pacjentów i lekarzy na temat raka jamy ustnej. Szczególnie istotna jest świadomość czynników ryzyka i ich eliminowanie.

Podsumowując, rola lekarza dentysty w zapobieganiu nowotworom jamy ustnej sprowadza się do wnikliwego badania podmiotowego i przedmiotowego każdego pacjenta zgłaszającego się w celu leczenia stomatologicznego. Niezbędne jest rozpoznanie czynników ryzyka, odpowiednia edukacja pacjenta na temat profilaktyki pierwotnej, niebagatelizowanie żadnych potencjalnie złośliwe zmian oraz wczesne leczenie wszystkich zaburzeń potencjalnie złośliwych.

Wszystkie zamieszczone w artykule fotografie pochodzą z archiwum Centralnego Ambulatorium Stomatologicznego Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie.

Praca w redakcji: 18.12.2017
Praca po recenzji: 11.01.2018
Praca skierowana do druku: 22.02.2018

 1. Zapała J., Wyszyńska-Pawelec G. (red).: Wybrane zagadnienia z onkologii głowy i szyi. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.
 2. van der Waal I.: Oral leukoplakia, the ongoing discussion on definition and terminology. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal., 2015, 20, 6: e685–e692.
 3. Feller L., Lemmer J.: Oral leukoplakia as it relates to HPV infection: a review. Int. J. Dent., 2012, ID 540561. [dostęp 18.12.2017]. Dostępny w Internecie ‹https://www.hindawi.com/journals/ijd/2012/540561/›.
 4. Fan J.H. i wsp.: Association between oral leukoplakia and upper gastrointestinal cancers: a 28-year follow-up study in the Linxian General Population Trial. Oral Oncol., 2014, 50, 10: 971–975.
 5. Mohammed H. i wsp.: Genotyping Candida albicans from Candida leukoplakia and non-Candida leukoplakia shows no enrichment of multilocus sequence typing clades but enrichment of ABC genotype C in Candida leukoplakia. PLoS One, 2013, 8 (9): e7373. [dostęp 18.12.2017]. Dostępny w Internecie ‹http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0073738/›.
 6. Stachura J., Domagała W.: Patologia znaczy słowo o chorobie. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2005.
 7. 7. Górska R. (red.): Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej. Wydawnictwo Med Tour Press, Otwock 2011.

Czytaj również