MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Sterowana regeneracja kości przy obnażonych implantach – opis przypadku
  lek. dent. Krzysztof Chmielewski
 2. Sterowana regeneracja kości materiałem syntetycznym Maxresorb® w zainfekowanej okolicy okołowierzchołkowej siekaczy szczęki – opis przypadku
  lek. dent. Krzysztof Chmielewski
 3. Życie z pasją…
  lek. dent. Krzysztof Chmielewski

PRAKTYKA

 1. Możliwości rehabilitacji protetycznej pacjentów z ubytkami podłoża protetycznego po zabiegach chirurgicznych w obrębie części twarzowej czaszki
  lek. dent. Magdalena Groch, lek. dent. Anna Pitera-Augustyn, dr n. med. Jolanta E. Loster, dr n. med. Aneta Wieczorek
 2. Krwawienie późne jako powikłanie po ekstrakcji zęba – opis przypadku
  dr n. med. Bogusława Manowska, Karolina Stawska, Karolina Majkowska, dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska
 3. Właściwości tlenku cyrkonu i jego współczesne zastosowanie w protetyce – przegląd piśmiennictwa
  lek. dent. Aleksandra Nowak, lek. dent. Lidia Witkowska, lek. dent. Ewa Sosnowska-Tomczyk
 4. Wyciągi elastyczne w ortodoncji – problemy kliniczne
  lek. dent. Katarzyna Ludwików, dr n. med. Agnieszka Nęcka
 5. Leczenie endodontyczne zaawansowanych zmian okołowierzchołkowych w przednim odcinku szczęki
  lek. dent. Marzena Andrzejuk-Sawicka, dr n. med. Magdalena Sulewska
 6. Współpraca pacjentów leczonych ortodontycznie – ocena retrospektywna
  lek. dent. Dorota Pawłowska-Bednarowicz
 7. Rozległa torbiel resztkowa w żuchwie – opis przypadku
  dr n. med. Monika Ratajek-Gruda, prof. dr hab. n. med. Grażyna Grzesiak-Janas, dr n. med. Jolanta Białkowska-Głowacka
 8. Jak przyspieszyć wypełnianie ubytków w zębach bocznych?
  dr n. med. Michał Ganowicz

PERYSKOP

 1. Mindsonar – test uwarunkowanych nawyków myślowych
  Mariusz Oboda

PO GODZINACH

 1. Co Mareczkowi zrobił pan Hilary
  Marcin Otto
 2. Weź na ząb: Bolonia
  Tomasz Hankiewicz

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Sterowana regeneracja kości przy obnażonych implantach – opis przypadku
  lek. dent. Krzysztof Chmielewski
 2. Sterowana regeneracja kości materiałem syntetycznym Maxresorb® w zainfekowanej okolicy okołowierzchołkowej siekaczy szczęki – opis przypadku
  lek. dent. Krzysztof Chmielewski
 3. Życie z pasją…
  lek. dent. Krzysztof Chmielewski

PRAKTYKA

 1. Możliwości rehabilitacji protetycznej pacjentów z ubytkami podłoża protetycznego po zabiegach chirurgicznych w obrębie części twarzowej czaszki
  lek. dent. Magdalena Groch, lek. dent. Anna Pitera-Augustyn, dr n. med. Jolanta E. Loster, dr n. med. Aneta Wieczorek
 2. Krwawienie późne jako powikłanie po ekstrakcji zęba – opis przypadku
  dr n. med. Bogusława Manowska, Karolina Stawska, Karolina Majkowska, dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska
 3. Właściwości tlenku cyrkonu i jego współczesne zastosowanie w protetyce – przegląd piśmiennictwa
  lek. dent. Aleksandra Nowak, lek. dent. Lidia Witkowska, lek. dent. Ewa Sosnowska-Tomczyk
 4. Wyciągi elastyczne w ortodoncji – problemy kliniczne
  lek. dent. Katarzyna Ludwików, dr n. med. Agnieszka Nęcka
 5. Leczenie endodontyczne zaawansowanych zmian okołowierzchołkowych w przednim odcinku szczęki
  lek. dent. Marzena Andrzejuk-Sawicka, dr n. med. Magdalena Sulewska
 6. Współpraca pacjentów leczonych ortodontycznie – ocena retrospektywna
  lek. dent. Dorota Pawłowska-Bednarowicz
 7. Rozległa torbiel resztkowa w żuchwie – opis przypadku
  dr n. med. Monika Ratajek-Gruda, prof. dr hab. n. med. Grażyna Grzesiak-Janas, dr n. med. Jolanta Białkowska-Głowacka
 8. Jak przyspieszyć wypełnianie ubytków w zębach bocznych?
  dr n. med. Michał Ganowicz

PERYSKOP

 1. Mindsonar – test uwarunkowanych nawyków myślowych
  Mariusz Oboda

PO GODZINACH

 1. Co Mareczkowi zrobił pan Hilary
  Marcin Otto
 2. Weź na ząb: Bolonia
  Tomasz Hankiewicz

Sterowana regeneracja kości materiałem syntetycznym Maxresorb®

w zainfekowanej okolicy okołowierzchołkowej siekaczy szczęki

opis przypadku

PRACA RECENZOWANA

Streszczenie: W pracy przedstawiono opis przypadku powtórnej resekcji wierzchołków korzeniowych i ponownej sterowanej regeneracji kości przy górnych siekaczach szczęki z wykorzystaniem syntetycznego materiału do GBR.

Słowa kluczowe: sterowana regeneracja kości, biomateriał syntetyczny, resekcja wierzchołka, planowanie leczenia

Abstract: The article presents a case of repeated apicoectomy and Guided Bone Regeneration in the area of upper incisors with the application of a synthetic material for GBR.

Keywords: Guided Bone Regeneration, synthetic biomaterial, apicoectomy, treatment planning

lek. dent. Krzysztof Chmielewski Master of Science in Oral Implantology

SmileClinic Klinika Stomatologii
Estetycznej i Implantologii w Gdańsku
Kierownik: lek. dent. Krzysztof Chmielewski

Adres korespondencyjny,
mailing address:

lek. dent. Krzysztof Chmielewski
SmileClinic Klinika Stomatologii Estetycznej  i Implantologii
ul. Szymanowskiego 2,
80-280 Gdańsk
tel.: (58) 521 93 93

e-mail:
krischmielewski@me.com

To przykładowy artykuł z bazy edentico.pl

Jeden z kilkuset, a wciąż dodawane są kolejne.

Uzyskaj nieograniczony dostęp do bazy za 14,99 zł miesięcznie.

Zaplanowanie i przeprowadzenie leczenia w przypadkach złożonych wymaga bardzo często stopniowego wykonywania poszczególnych zabiegów oraz rozłożenia ich w czasie, aby możliwe było osiągnięcie planowanych celów. Opisywany w pracy przypadek jest interesujący z dwóch powodów – prezentuje proces rekonstrukcji zniszczonej kości wyrostka zębodołowego szczęki w następstwie nieudanej resekcji wierzchołków korzeniowych oraz przewlekłego procesu zapalnego. Jednocześnie dokumentacja RTG potwierdza proces przebudowy kości wokół defektu, jak i w miejscu augmentacji.

Opis przypadku

Pacjentka, lat 31, zgłosiła się gabinetu SmileClinic w Gdańsku w związku z przewlekłym stanem zapalnym okolicy okołowierzchołkowej siekaczy szczęki i oczekiwaniami natury estetycznej. W badaniu wewnątrzustnym oraz RTG (zdjęcie panoramiczne i tomografia komputerowa) wykazano następujące ograniczenia i wyzwania:

 • aktywny stan zapalny z przetoką przedsionkową,
 • bardzo duży wymiar zmian okołowierzchołkowych,
 • zbliznowacenie tkanek spowodowane wcześniejszymi zabiegami chirurgicznymi w tej okolicy (widoczne blizny po wcześniejszych zabiegach resekcyjnych),
 • wysokie ryzyko estetyczne ze względu na znaczną dynamikę wargi górnej,
 • wysokie ryzyko biomechaniczne – wszystkie cztery siekacze poddane były wcześniej leczeniu kanałowemu i zaopatrzone wkładami koronowo-korzeniowymi lanymi.

Oczekiwania pacjentki obejmowały trwałe rozwiązanie problemu z nawracającym stanem zapalnym i powstawaniem ropnia w okolicy okołowierzchołkowej siekaczy górnych, likwidację sinych przebarwień dziąseł w przednim odcinku szczęki oraz poprawę kształtu i koloru zębów przedniego odcinka.

Opcje leczenia i analiza krytyczna

Pacjentce przedstawiono następujące opcje leczenia:

 1. Ponowna resekcja wierzchołków korzeni, sterowana regeneracja kości oraz nowe korony protetyczne.
 2. Ekstrakcja czterech siekaczy i odbudowa docelowa w postaci koron pojedynczych lub mostu osadzonego na implantach.

Po analizie i dokładnym przedstawieniu możliwości leczenia pacjentka zdecydowała się na drugie rozwiązanie. Główne argumenty, które przeważyły za wyborem tej opcji to:

 • trwałe rozwiązanie nawracającego problemu stanu zapalnego wokół wierzchołków korzeni zębów,
 • możliwość korekty koloru tkanek miękkich przedsionka przez usunięcie przebarwionych korzeni zębów,
 • statystycznie większa stabilność leczenia w czasie.

Bez względu na wybór zaproponowanego rozwiązania, obie opcje leczenia łączył etap pierwszy polegający na wyeliminowaniu aktywnego stanu zapalnego kości wokół wierzchołków zębów.

Przed rozpoczęciem leczenia w gabinecie SmileClinic, pacjentka była konsultowana przez kilku innych lekarzy. Pacjentce proponowano podobne leczenie docelowe w postaci uzupełnień opartych na implantach, główna różnica polegała jednak na planowaniu etapów leczenia. W najbardziej radykalnym rozwiązaniu zaproponowano usunięcie czterech siekaczy górnych, zastosowanie ruchomego uzupełnienia tymczasowego na 6 miesięcy, a następnie wykonanie regeneracji kości z użyciem bloków kostnych przed wszczepieniem implantów. Poza rozległością powyższych zabiegów główna wątpliwość dotyczyła kontroli estetyki i poziomu dziąseł w następstwie usunięcia zębów i zaopatrzenia w uzupełnienie ruchome osiadające. Pacjentka należy do grupy wysokiego ryzyka estetycznego i jakiekolwiek niepowodzenie w poziomie dziąseł byłoby od razu widoczne w uśmiechu.

Zaakceptowany przez pacjentkę plan leczenia podzielony został na trzy główne etapy obejmujące zabiegi z zakresu chirurgii, a następnie protetyki:

Etap 1. Chirurgia: eliminacja procesu zapalnego i uzyskanie stabilnej kości dla wszczepienia implantów – ponowna resekcja i sterowana regeneracja kości (GBR).

Etap 2. Chirurgia: wszczepienie implantów.

Etap 3. Protetyka: wykonanie mostu lub koron pojedynczych – w zależności od liczby wszczepionych implantów.

W pracy przedstawiono poszczególne fazy pierwszego etapu leczenia obejmującej sterowaną regenerację kości wokół zainfekowanych zębów.

Podsumowanie i dodatkowe informacje

Prezentowany w pracy pierwszy etap leczenia (faza przygotowawcza dla leczenia implantologicznego) pokazuje, że w celu ochrony istniejących tkanek i zminimalizowania urazu warto rozważyć leczenie, którego priorytetem nie będzie skrócenie czasu leczenia, lecz optymalizacja efektu dopasowanego do estetyki i oczekiwań pacjenta.

Ważnym elementem wpływającym na proces gojenia i leczenia jest postępowanie farmakologiczne. Na dobę przed zabiegiem pacjentka zaczęła przyjmować antybiotyk – Clindamycin 600 MIP dwa razy na dobę (uczulenie na penicyliny), którego przyjmowanie kontynuowała przez kolejny tydzień. W trakcie zabiegu przestrzeń po wyłuszczeniu zmian została bardzo dokładnie przepłukana 30 ml roztworu 0,5% Metronidazolu. Materiał syntetyczny Maxresorb® został także zmieszany z roztworem Metronidazolu, co znacznie poprawiło homogenność materiału w trakcie procesu gojenia, dzięki kontroli bakterii beztlenowych [5, 7].

Prognozy i uwagi końcowe

Przedstawiona w pracy dokumentacja jest tylko niewielką częścią dokumentacji z przeprowadzonego leczenia. W miejscu siekaczy bocznych docelowo wprowadzono implanty Ankylos CX A14, które zostały wszczepione natychmiastowo po ekstrakcji zębów. Postępowanie takie możliwe było tylko dzięki wcześniej przeprowadzonej regeneracji kości. W trakcie implantacji natychmiastowej uzyskany został moment obrotowy na poziomie 20–22 Ncm.

Materiał syntetyczny Maxresorb® stanowi godną uwagi alternatywę dla materiałów do sterowanej regeneracji kości pochodzenia zwierzęcego. Jest to kompozycja trójfosforanu wapnia (40%) oraz hydroksyapatytu (60%). Skład taki pozwala w krótkim czasie (od zaledwie 3 do 6 miesięcy) na zastąpienie 40% objętości wprowadzonego biomateriału tkanką kostną pacjenta, ponieważ trójfosoforan wapnia podlega szybkiemu procesowi zastępczej resorpcji. Sześćdziesiąt procent objętości, którą stanowi hydroksyapatyt, odpowiada za długotrwałą stabilizację przestrzenną zregenerowanej struktury. Hydroksyapatyt, początkowo zintegrowany i wbudowany w strukturę kości, na przestrzeni lat będzie podlegał bardzo powolnemu procesowi remodelingu.

Użyte materiały

 • Maxresorb® (botiss biomaterials) – materiał syntetyczny do sterowanej regeneracji kości (użyty został drobny granulat)
 • Collprotect® (botiss biomaterials) – resorbowalna membrana kolagenowa pochodzenia wieprzowego z kolagenu typu I
 • Metronidazol w płynie – w celu kontroli bakterii beztlenowych
 • MTA – cement do wypełnień wstecznych
 • implanty Ankylos CX A14 (Denstply Implants)
 • nici nieresorbowalne monofilamentowe 5-0
 1. Sepolia S. i wsp.: Visibility of gingiva – an important determinant for an esthetic smile. J. Indian Soc. Periodontol., 2014, 18, 4: 488–492.
 2. Bernabé P.F. i wsp.: Sealing ability of MTA used as a root end filling material: effect of the sonic and ultrasonic condensation. Braz. Dent. J., 2013, 24, 2: 107–110.
 3. von Arx T. i wsp.: Five-year longitudinal assessment of the prognosis of apical microsurgery. J .Endod., 2012, 38, 5: 570–579.
 4. Tortorici S. i wsp.: Traditional endodontic surgery versus modern technique: a 5-year controlled clinical trial. J. Craniofac. Surg., 2014, 25, 3: 804–807.
 5. Loos B.G. i wsp.: Use of barrier membranes and systemic antibiotics in the treatment of intraosseous defects. J. Clin. Periodontol., 2002, 29, 10: 910921.
 6. Konermann A. i wsp.: Bone substitute material composition and morphology differentially modulate calcium and phosphate release through osteoclast-like cells. Int. J. Oral Maxillofac. Surg., 2014, 43, 4: 514–521.
 7. Sánchez-Torres A., Sánchez-Garcés M.Á., Gay-Escoda C.: Materials and prognostic factors of bone regeneration in periapical surgery: a systematic review. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal., 2014, 19, 4: e419–425.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?

Uzyskaj nieograniczony dostęp do bazy za 14,99 zł miesięcznie

Czytaj również