Lista artykułów


Rehabilitacja bezzębnej szczęki implantami i protezą typu overdenture
Zastosowanie zatrzasków o niskim profilu do zakotwiczenia belki retencyjnej

dr n. med. Marco Montanari, student stom. Luca Bartoletti, tech. dent. Raniero Miccoli

/podglad-rehabilitacja-bezzebnej-szczeki/
/edentico-zawsze-przy-tobie/


Proteza typu overdenture wsparta na koronach teleskopowych na implantach

dr n. med. Mariusz Duda, lek. dent. Krzysztof Pluta,
lek. dent. Paweł Kłosiński, lek. dent. Marcin Riegel

/podglad-proteza-typu-overdenture-wsparta-na-koronach-teleskopowych-na-implantach/

/edentico-zawsze-przy-tobie/