MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Technologie cyfrowe we współczesnej protetyce. Moda czy konieczność?  Możliwości zmiany protokołu postępowania w planowaniu i wykonawstwie rekonstrukcji protetycznych
  dr hab. n. med. Jan K. Pietruski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska
 2. Rehabilitacja pacjentów z erozją zębów – aspekt funkcjonalny i estetyczny
  dr hab. n. med. Jan K. Pietruski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska
 3. Dynamiczna kompresja jako metoda kształtowania profilu wyłaniania dla łączników indywidualnych
  lek. dent. Grzegorz Wasiluk, dr n. med. Ewa Chomik, dr hab. n. med. Jan K. Pietruski
 4. Dr hab. n. med. Jan Krzysztof Pietruski – wywiad

PRAKTYKA

 1. Pacjent z cukrzycą w gabinecie stomatologicznym
  Natalia Kowalczyk, Bartosz Bielecki-Kowalski, dr hab. n. med. Sebastian Kłosek
 2. Torbiel środkowa szyi – opis przypadku
  lek. dent. Oskar Szram, lek. dent. Aleksandra Szram, dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska
 3. Bezzębie w żuchwie będące skutkiem periodontopatii. Rehabilitacja przy pomocy pracy stałej przykręcanej do czterech implantów MIS C1 – opis przypadku
  lek. dent. Michał Szczutkowski
 4. Rehabilitacja bezzębnej szczęki implantami i protezą typu overdenture Zastosowanie zatrzasków o niskim profilu do zakotwiczenia belki retencyjnej
  dr n. med. Marco Montanari, student stom. Luca Bartoletti, tech. dent. Raniero Miccoli
 5. Minimalnie inwazyjne techniki endoskopowe w leczeniu regeneracyjnym pionowych ubytków kostnych przyzębia
  Bogdan Krastev MD PhD, Associate Professor Elka Popova MD PhD

PERYSKOP

 1. Przywództwo sytuacyjne w gabinecie stomatologicznym
  Mariusz Oboda, Justyna Pająk

PO GODZINACH

 1. Słowo o pewnym notgeldzie
  Marcin Otto

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Technologie cyfrowe we współczesnej protetyce. Moda czy konieczność?  Możliwości zmiany protokołu postępowania w planowaniu i wykonawstwie rekonstrukcji protetycznych
  dr hab. n. med. Jan K. Pietruski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska
 2. Rehabilitacja pacjentów z erozją zębów – aspekt funkcjonalny i estetyczny
  dr hab. n. med. Jan K. Pietruski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska
 3. Dynamiczna kompresja jako metoda kształtowania profilu wyłaniania dla łączników indywidualnych
  lek. dent. Grzegorz Wasiluk, dr n. med. Ewa Chomik, dr hab. n. med. Jan K. Pietruski
 4. Dr hab. n. med. Jan Krzysztof Pietruski – wywiad

PRAKTYKA

 1. Pacjent z cukrzycą w gabinecie stomatologicznym
  Natalia Kowalczyk, Bartosz Bielecki-Kowalski, dr hab. n. med. Sebastian Kłosek
 2. Torbiel środkowa szyi – opis przypadku
  lek. dent. Oskar Szram, lek. dent. Aleksandra Szram, dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska
 3. Bezzębie w żuchwie będące skutkiem periodontopatii. Rehabilitacja przy pomocy pracy stałej przykręcanej do czterech implantów MIS C1 – opis przypadku
  lek. dent. Michał Szczutkowski
 4. Rehabilitacja bezzębnej szczęki implantami i protezą typu overdenture Zastosowanie zatrzasków o niskim profilu do zakotwiczenia belki retencyjnej
  dr n. med. Marco Montanari, student stom. Luca Bartoletti, tech. dent. Raniero Miccoli
 5. Minimalnie inwazyjne techniki endoskopowe w leczeniu regeneracyjnym pionowych ubytków kostnych przyzębia
  Bogdan Krastev MD PhD, Associate Professor Elka Popova MD PhD

PERYSKOP

 1. Przywództwo sytuacyjne w gabinecie stomatologicznym
  Mariusz Oboda, Justyna Pająk

PO GODZINACH

 1. Słowo o pewnym notgeldzie
  Marcin Otto

Jan Krzysztof Pietruski

Dr hab. n. med.

W 1992 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1993 do 2004 roku pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Akademii Medycznej w Białymstoku na stanowisku adiunkta. W roku 1998 zdobyła specjalizację II stopnia z periodontologii, w 1996 roku obroniła pracę doktorską, zaś w roku 2005 rozprawę habilitacyjną. Tytuł profesora otrzymała w 2013 roku. Jest pierwszym kierownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który współorganizowała w 2005 roku.

Po ukończeniu studiów wiedzę zdobywała na licznych stażach i szkoleniach w Polsce, Europie i USA. Jest autorką ponad 150 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, za które była dziewięciokrotnie nagradzana przez Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Jest współautorką monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, za którą autorzy otrzymali nagrodę dydaktyczną Ministra Zdrowia oraz współautorem książek „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem” oraz „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”. Trzykrotnie była nagradzana prestiżową nagrodą Tytani Implantologii.

Od lat prowadzi kursy i wykłady w Polsce oraz za granicą, a od 2010 roku jest międzynarodowym wykładowcą European Federation of Periodontology. Wchodzi w skład zespołów redakcyjnych następujących czasopism: BMC Oral Health, e-Dentico, Magazyn Stomatologiczny, Stomatologia Estetyczna. Brała udział w wieloośrodkowych międzynarodowych projektach badawczych z zakresu periodontologii i implantologii. Od ponad 10 lat ściśle współpracuje z Zakładem Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Bernie. Najistotniejsze publikacje dotyczą badań z zakresu regeneracji tkanek przyzębia u pacjentów z zapaleniami przyzębia oraz wykorzystania terapii fotodynamicznej w stomatologii.

Czytaj również