MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Zintegrowane postępowanie wielospecjalistyczne w leczeniu deformacji bezzębnego wyrostka – opis dwóch przypadków
  prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska, dr hab. n. med. Jan K. Pietruski, dr n. med. Anna Bernaczyk
 2. Leczenie uogólnionego agresywnego zapalenia przyzębia – opis przypadku
  dr n. med. Ewa Dolińska, Anna Poteralska, Dorota Haraś, Karolina Borzym, Anna Wróblewska, dr hab. n. med. Jan K. Pietruski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska
 3. Terapia fotodynamiczna w leczeniu liszaja płaskiego jamy ustnej – opis przypadków
  dr n. med. Magdalena Sulewska, lek. dent. Marta Wróblewska, dr n. med. Ewa Duraj, dr n. med. Stefan Sobaniec, prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska
 4. Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Dorota Pietruska – wywiad

PRAKTYKA

 1. Nowotwory XXI wieku – obraz kliniczny chorych z nowotworami głowy i szyi, leczonych w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2010–2013
  dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska, lek. dent. Eliza Kołek, lek. dent. Agnieszka Kozioł, lek. dent. Mateusz Radwański
 2. Choroba okluzyjna w nawiązaniu do filozofii okluzyjnej Dawsona
  lek. dent. Joanna Białas, dr n. med. Katarzyna Tomikowska
 3. Nadziąślaki – charakterystyka kliniczna oraz ocena epidemiologiczna na podstawie materiału Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  lek. dent. Lidia Gefrerer, dr n. med. Wojciech Popowski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
 4. Zachowawcze leczenie rozległej zębopochodnej zmiany okołowierzchołkowej – opis przypadku
  lek. dent. Marta Kaźmierczyk-Winciorek, dr n. med. Aleksandra Hilt
 5. Rola samobadania jamy ustnej i oceny czynników ryzyka jako element stomatologicznej profilaktyki onkologicznej
  lek. dent. Małgorzata Janowska-Bugaj, dr hab. n. med. Sebastian Kłosek
 6. Metody badania parametrów wytrzymałości mechanicznych materiałów kompozytowych
  lek. dent. Magdalena Podlewska, mgr inż. Joanna Nowak, lek. dent. Konrad Półtorak, dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski prof. nadzw., dr hab. n. med. Monika Łukomska-Szymańska
 7. Postępowanie w przypadku złożonego urazu zębów siecznych szczęki – opis przypadku
  prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich, lek. dent. Magdalena Anna Czyżnikiewicz

PERYSKOP

 1. Ocena umiejętności „miękkich” lekarza podczas rozmowy z pacjentem po badaniu – na podstawie przeprowadzonych w całej Polsce 200 badań „Tajemniczy Pacjent w Przychodni”
  Mariusz Oboda
 2. Dentysta jako marketer gabinetu stomatologicznego
  dr hab. Joanna Działo, prof. nadzw.

PO GODZINACH

 1. Tragizm Horacego Wellsa
  Marcin Otto

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Zintegrowane postępowanie wielospecjalistyczne w leczeniu deformacji bezzębnego wyrostka – opis dwóch przypadków
  prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska, dr hab. n. med. Jan K. Pietruski, dr n. med. Anna Bernaczyk
 2. Leczenie uogólnionego agresywnego zapalenia przyzębia – opis przypadku
  dr n. med. Ewa Dolińska, Anna Poteralska, Dorota Haraś, Karolina Borzym, Anna Wróblewska, dr hab. n. med. Jan K. Pietruski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska
 3. Terapia fotodynamiczna w leczeniu liszaja płaskiego jamy ustnej – opis przypadków
  dr n. med. Magdalena Sulewska, lek. dent. Marta Wróblewska, dr n. med. Ewa Duraj, dr n. med. Stefan Sobaniec, prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska
 4. Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Dorota Pietruska – wywiad

PRAKTYKA

 1. Nowotwory XXI wieku – obraz kliniczny chorych z nowotworami głowy i szyi, leczonych w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2010–2013
  dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska, lek. dent. Eliza Kołek, lek. dent. Agnieszka Kozioł, lek. dent. Mateusz Radwański
 2. Choroba okluzyjna w nawiązaniu do filozofii okluzyjnej Dawsona
  lek. dent. Joanna Białas, dr n. med. Katarzyna Tomikowska
 3. Nadziąślaki – charakterystyka kliniczna oraz ocena epidemiologiczna na podstawie materiału Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  lek. dent. Lidia Gefrerer, dr n. med. Wojciech Popowski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
 4. Zachowawcze leczenie rozległej zębopochodnej zmiany okołowierzchołkowej – opis przypadku
  lek. dent. Marta Kaźmierczyk-Winciorek, dr n. med. Aleksandra Hilt
 5. Rola samobadania jamy ustnej i oceny czynników ryzyka jako element stomatologicznej profilaktyki onkologicznej
  lek. dent. Małgorzata Janowska-Bugaj, dr hab. n. med. Sebastian Kłosek
 6. Metody badania parametrów wytrzymałości mechanicznych materiałów kompozytowych
  lek. dent. Magdalena Podlewska, mgr inż. Joanna Nowak, lek. dent. Konrad Półtorak, dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski prof. nadzw., dr hab. n. med. Monika Łukomska-Szymańska
 7. Postępowanie w przypadku złożonego urazu zębów siecznych szczęki – opis przypadku
  prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich, lek. dent. Magdalena Anna Czyżnikiewicz

PERYSKOP

 1. Ocena umiejętności „miękkich” lekarza podczas rozmowy z pacjentem po badaniu – na podstawie przeprowadzonych w całej Polsce 200 badań „Tajemniczy Pacjent w Przychodni”
  Mariusz Oboda
 2. Dentysta jako marketer gabinetu stomatologicznego
  dr hab. Joanna Działo, prof. nadzw.

PO GODZINACH

 1. Tragizm Horacego Wellsa
  Marcin Otto

Małgorzata Pietruska

Prof. dr hab. n. med.

W 1992 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1993 do 2004 roku pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Akademii Medycznej w Białymstoku na stanowisku adiunkta. W roku 1998 zdobyła specjalizację II stopnia z periodontologii, w 1996 roku obroniła pracę doktorską, zaś w roku 2005 rozprawę habilitacyjną. Tytuł profesora otrzymała w 2013 roku. Jest pierwszym kierownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który współorganizowała w 2005 roku.

Po ukończeniu studiów wiedzę zdobywała na licznych stażach i szkoleniach w Polsce, Europie i USA. Jest autorką ponad 150 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, za które była dziewięciokrotnie nagradzana przez Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Jest współautorką monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, za którą autorzy otrzymali nagrodę dydaktyczną Ministra Zdrowia oraz współautorem książek „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem” oraz „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”. Trzykrotnie była nagradzana prestiżową nagrodą Tytani Implantologii.

Od lat prowadzi kursy i wykłady w Polsce oraz za granicą, a od 2010 roku jest międzynarodowym wykładowcą European Federation of Periodontology. Wchodzi w skład zespołów redakcyjnych następujących czasopism: BMC Oral Health, e-Dentico, Magazyn Stomatologiczny, Stomatologia Estetyczna. Brała udział w wieloośrodkowych międzynarodowych projektach badawczych z zakresu periodontologii i implantologii. Od ponad 10 lat ściśle współpracuje z Zakładem Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Bernie. Najistotniejsze publikacje dotyczą badań z zakresu regeneracji tkanek przyzębia u pacjentów z zapaleniami przyzębia oraz wykorzystania terapii fotodynamicznej w stomatologii.

Czytaj również