1. Artykuł wstępny
  dr n. med. Tomasz Maria Kercz

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Natychmiastowe ostateczne odbudowy protetyczne w bezzębnej żuchwie wsparte na implantach
  lek. stom. Marcin Bogurski
 2. Acuris według Marco Degidiego – nowy koncept osadzania koron na implantach
  lek. stom. Marcin Bogurski
 3. Chirurgia nawigowana – leczenie z wyboru w trudnych przypadkach anatomicznych
  lek. stom. Marcin Bogurski
 4. Lek. stom. Marcin Bogurski – wywiad

PRAKTYKA

 1. Zastosowanie protez overdenture z zakotwiczeniem typu Locator w leczeniu pacjentów z brakami uzębienia
  dr n. med. Andrzej Gala, dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz, dr n. med. Weronika Lipska, dr hab. n. med. Małgorzata Pihut, prof. UJ, lek. dent. Karolina Krupińska, lek. stom. Magdalena Orczykowska, dr n. med. Marcin Lipski
 2. Leczenie protetyczne dzieci z dysplazją ektodermalną – opis dwóch przypadków
  lek. dent. Małgorzata Kłys, dr n. med. Michał Knytel
 3. Kreowanie dobrych nawyków higieny jamy ustnej u najmłodszych
  dr n. med., lek. stom. Katarzyna Mocny-Pachońska
 4. Objawy dysfunkcji narządu żucia wśród pacjentów bezzębnych użytkujących protezy całkowite
  lek. stom. Magdalena Orczykowska, dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska, dr n. med. Rafał Rój, dr n. med. Andrzej Gala, dr hab. n. med. Małgorzata Pihut, prof. UJ

EDUKACJA

 1. Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie
 2. O znaczeniu witaminy D słów kilka…
  dr n. med. Tomasz Maria Kercz

PERYSKOP

 1. Opiekun pacjenta – nowe stanowisko w polskim gabinecie stomatologicznym
  Mariusz Oboda, Justyna Pająk

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Sofia
  Tomasz Hankiewicz
 1. Artykuł wstępny
  dr n. med. Tomasz Maria Kercz

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Natychmiastowe ostateczne odbudowy protetyczne w bezzębnej żuchwie wsparte na implantach
  lek. stom. Marcin Bogurski
 2. Acuris według Marco Degidiego – nowy koncept osadzania koron na implantach
  lek. stom. Marcin Bogurski
 3. Chirurgia nawigowana – leczenie z wyboru w trudnych przypadkach anatomicznych
  lek. stom. Marcin Bogurski
 4. Lek. stom. Marcin Bogurski – wywiad

PRAKTYKA

 1. Zastosowanie protez overdenture z zakotwiczeniem typu Locator w leczeniu pacjentów z brakami uzębienia
  dr n. med. Andrzej Gala, dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz, dr n. med. Weronika Lipska, dr hab. n. med. Małgorzata Pihut, prof. UJ, lek. dent. Karolina Krupińska, lek. stom. Magdalena Orczykowska, dr n. med. Marcin Lipski
 2. Leczenie protetyczne dzieci z dysplazją ektodermalną – opis dwóch przypadków
  lek. dent. Małgorzata Kłys, dr n. med. Michał Knytel
 3. Kreowanie dobrych nawyków higieny jamy ustnej u najmłodszych
  dr n. med., lek. stom. Katarzyna Mocny-Pachońska
 4. Objawy dysfunkcji narządu żucia wśród pacjentów bezzębnych użytkujących protezy całkowite
  lek. stom. Magdalena Orczykowska, dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska, dr n. med. Rafał Rój, dr n. med. Andrzej Gala, dr hab. n. med. Małgorzata Pihut, prof. UJ

EDUKACJA

 1. Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie
 2. O znaczeniu witaminy D słów kilka…
  dr n. med. Tomasz Maria Kercz

PERYSKOP

 1. Opiekun pacjenta – nowe stanowisko w polskim gabinecie stomatologicznym
  Mariusz Oboda, Justyna Pająk

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Sofia
  Tomasz Hankiewicz

Marcin Bogurski

Lek. stom.

Studia na Akademii Medycznej w Gdańsku ukończył w roku 1997. W latach 1998–2003 pracownik naukow -dydaktyczny Katedry i Zakładu Protety-ki Stomatologicznej rodzimej uczelni.

Od 2000 roku prowadzi praktykę stomatologiczną w Koszalinie. Gabinet specjalizuje się w kompleksowym leczeniu pacjentów z rozległymi brakami uzębienia. Od roku 2001 certyfikowany wykładowca w firmie Dentsply.

Uczestnik wielu kursów oraz szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu implantologii, implantoprotetyki i es-tetyki stomatologicznej, w tym między innymi Curriculum Implantologicznego na Uniwersytecie J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Absolwent Implant Prosthodontic Program w Mediterranean Prosthodontic Institute (Hiszpania) oraz University of North Carolina School of Dentistry (USA).

Od roku 2016 członek Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE), aktualnie członek zarządu tej organizacji. Członek Digital Dentistry Society Polska.

Doktor Bogurski jest autorem artykułów oraz wykładowcą z zakresu protetyki stomatologicznej i implantoprotetyki. Swoje zainteresowania rozwija w kierunku nowych technologii cyfrowych, takich jak CEREC, Simplant, a także zastosowania laserów w stomatologii.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej gabinetbogurscy.pl.

Prywatnie żonaty, 2 dzieci – w wieku 15 i 8 lat. Zainteresowania: jazda na motocyklu (od 20 lat), strzelectwo sportowe, nurkowanie (od 3 lat).

Czytaj również