MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Rekonstrukcja ubytków kostnych wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem techniki SonicWeld Rx®
  prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
 2. Możliwości i zasady postępowania w przypadku wrodzonego braku bocznych zębów siecznych szczęki
  prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, lek. dent. Monika Puzio, lek. dent. Sarah Bär, prof. dr Mauro Marincola, prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
 3. Uwodnione substytuty tkanki łącznej w pokrywaniu mnogich recesji dziąsła
  prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, lek. dent. Jacek Żurek
 4. Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak – wywiad

PRAKTYKA

 1. Wybrane techniki chirurgiczne w leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym zatrzymanych górnych kłów
  lek. dent. Mateusz Grodzki, dr n. med. Janusz Szarmach, lek. dent. Aneta Zalewska, dr n. med. Irena Grodzka, dr hab. n. med. Izabela Szarmach
 2. Zastosowanie łączników indywidualnych Atlantis™ w leczeniu implantoprotetycznym.
  dr n. med. Ewa Chomik, lek. dent. Grzegorz Wasiluk, dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski, prof. nadzw.
 3. Właściwości fizykochemiczne różnych preparatów na bazie MTA
  Marta Ćwiklińska, dr n. med. Piotr Ciesielski, dr hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, prof. nadzw.
 4. Kompozytowe inlaye, onlaye, overlaye
  lek. dent. Edyta Brzozowska, dr n. med. Andrzej Bożyk
 5. Raki skóry twarzy niebędące czerniakiem
  lek. dent. Anna Krasnoborska-Nowicka, lek. dent. Katarzyna Lewusz, dr hab. n. med. Katarzyna Sporniak-Tutak

PERYSKOP

 1. Jak chwalić personel?  O pozytywnej informacji zwrotnej
  Mariusz Oboda, Justyna Pająk
 2. Namaste Nepal!
  Urszula Jacek, Anna Łopatka, Marta Wirhanowicz

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Tallin
  Tomasz Hankiewicz

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Rekonstrukcja ubytków kostnych wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem techniki SonicWeld Rx®
  prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
 2. Możliwości i zasady postępowania w przypadku wrodzonego braku bocznych zębów siecznych szczęki
  prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, lek. dent. Monika Puzio, lek. dent. Sarah Bär, prof. dr Mauro Marincola, prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
 3. Uwodnione substytuty tkanki łącznej w pokrywaniu mnogich recesji dziąsła
  prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, lek. dent. Jacek Żurek
 4. Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak – wywiad

PRAKTYKA

 1. Wybrane techniki chirurgiczne w leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym zatrzymanych górnych kłów
  lek. dent. Mateusz Grodzki, dr n. med. Janusz Szarmach, lek. dent. Aneta Zalewska, dr n. med. Irena Grodzka, dr hab. n. med. Izabela Szarmach
 2. Zastosowanie łączników indywidualnych Atlantis™ w leczeniu implantoprotetycznym.
  dr n. med. Ewa Chomik, lek. dent. Grzegorz Wasiluk, dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski, prof. nadzw.
 3. Właściwości fizykochemiczne różnych preparatów na bazie MTA
  Marta Ćwiklińska, dr n. med. Piotr Ciesielski, dr hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, prof. nadzw.
 4. Kompozytowe inlaye, onlaye, overlaye
  lek. dent. Edyta Brzozowska, dr n. med. Andrzej Bożyk
 5. Raki skóry twarzy niebędące czerniakiem
  lek. dent. Anna Krasnoborska-Nowicka, lek. dent. Katarzyna Lewusz, dr hab. n. med. Katarzyna Sporniak-Tutak

PERYSKOP

 1. Jak chwalić personel?  O pozytywnej informacji zwrotnej
  Mariusz Oboda, Justyna Pająk
 2. Namaste Nepal!
  Urszula Jacek, Anna Łopatka, Marta Wirhanowicz

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Tallin
  Tomasz Hankiewicz

Marzena Dominiak

Prof. dr hab. n. med.

Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego otrzymała w 2015 roku.

Od 2008 roku kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu (od 2012 roku Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu).

W latach 2012–2016 pełniła funkcję Prezesa Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a w kadencji 2016–2020 została wybrana na Wiceprezesa. Wchodzi w skład rady naukowej Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej. Od 2014 roku pełni funkcję wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.

Autorka ponad 200 pełnotekstowych publikacji, rozdziałów w książkach i/lub streszczeń opublikowanych w czasopismach lub materiałach zjazdowych w języku polskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim. Jest redaktorem i/lub współredaktorem 5 książek w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i implantologii wydanych w języku polskim i angielskim, w tym publikacji „Podstawy chirurgii stomatologicznej” wpisanej na listę podręczników obowiązkowych w przed- i podyplomowym nauczaniu chirurgii stomatologicznej.

Była kierownikiem i współwykonawcą 40 projektów badawczych, w tym 1 unijnego oraz 14 prowadzonych w ramach międzynarodowych projektów naukowych, dotyczących implantologii, chirurgii regeneracyjnej wyrostka zębodołowego oraz chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej. Jest współautorem patentu RP P-381204 – „Sposób hodowli pierwotnej ludzkich fibroblastów”.

Jest członkiem międzynarodowego ośrodka badawczego (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, Niemcy; Ernst-Moritz-Arndt Universität, Greifswald, Niemcy; Technische Universität Dresden, Niemcy) w zakresie implantologii i regeneracji kości.

Wysoce specjalistyczną wiedzę z zakresu implantologii, regeneracji tkanek i periodontologii zdobywała w renomowanych ośrodkach Polski, Szwajcarii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Włoch.

Wygłosiła ponad 250 referatów w języku polskim lub angielskim na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, kursach szkoleniowych, w tym prowadzonych na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, Niemcy. Ponadto wchodzi w skład zespołów redakcyjnych i jest tzw. Guest Editor wielu czasopism naukowych w Polsce i za granicą.

Pełni funkcję przewodniczącej Lokalnego Komitetu Naukowego Kongresu Światowej Federacji Dentystycznej FDI odbywającego się w Poznaniu w 2016 roku.

Była i jest organizatorem, współorganizatorem i/lub moderatorem międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, w tym: WDI – Wrocławskich Dni Implantologii, podczas których wydała książki-albumy w języku polskim i angielskim dotyczące leczenia implantologicznego („Leczenie zespołowe w implantologii”, „New indications in aesthetic implantology” oraz „Esthetics in implantology”), Osteology Foundation®, Camlog Foundation®, Polsko-Niemieckich Spotkań Naukowych i innych.

Jest laureatką licznych nagród krajowych i zagranicznych za działalność naukową, dydaktyczno-organizacyjną i współpracę polsko-niemiecką, przyznanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, jak i instytucje działające na terenie Niemiec. Dodatkowo została nagrodzona – jako współautor – prestiżowymi nagrodami naukowymi: DGZI Implant Dentistry Award 2010 (Berlin, Niemcy) oraz Camlog Foundation® Award 2014 (Walencja, Hiszpania). Za wkład w dziedzinie implantologii i periodontologii była również wielokrotnie nagradzana tytułem “Platinium Elite” przyznawanym przez organizacje amerykańskie 600 wybranym lekarzom z całego świata w danym roku kalendarzowym.

Od wielu lat prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną Duo-med. Została ona nagrodzona tytułami „Najlepsi w Polsce” oraz „Dobre wnętrza”, a w 2014 roku właścicielka kliniki uzyskała prestiżowy tytuł Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet.

Czytaj również