MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Zabieg podnoszenia dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą z użyciem szablonów chirurgicznych oraz innowacyjnych tulei dystansujących – opis przypadku
  lek. dent. Michał Nawrocki, M.Sc.
 2. Zastosowanie laserów w leczeniu zapaleń tkanek okołowszczepowych
  lek. dent. Michał Nawrocki, M.Sc., prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska
 3. Protokół immediate smile w rehabilitacji implantoprotetycznej bezzębia
  lek. dent. Michał Nawrocki, M.Sc.
 4. lek. dent. Michał Nawrocki, M.Sc. – wywiad

PRAKTYKA

 1. Adhezyjne uzupełnienia porcelanowe zaprojektowane i wykonane w technologii CAD/CAM – opis przypadku
  lek. dent. Kamil Jaczkowski
 2. Metody uzyskania połączenia zamków ortodontycznych z powierzchnią uzupełnień protetycznych – przegląd piśmiennictwa
  lek. dent. Katarzyna Wołoszczak,
  lek. dent. Agnieszka Nawrocka, dr n. med. Andrzej Suchorzewski
 3. Tymczasowe prace protetyczne – jak prawidłowo zabezpieczyć zęby po szlifowaniu? Przegląd piśmiennictwa
  lek. dent. Małgorzata Kłys,
  dr n. med. Michał Knytel
 4. Ocena stabilności okluzji protez całkowitych wykonanych z wykorzystaniem wzorników zwarciowych na twardej płycie
  lek. dent. Konrad Mordarski,
  lek. dent. Magdalena Orczykowska, dr n. med. Andrzej Gala, dr hab. n. med. Małgorzata Pihut prof. nadzw.
 5. Analiza parametrów wybranych pieców stosowanych do przeprowadzenia procesu synteryzacji
  lek. dent. Marcin Jarmołowicz, dr n. med. Agnieszka Nowakowska-Toporowska, lek. dent. Magdalena Prudel-Babiuch, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz
 6. Obciążenia odcinka lędźwiowego kręgosłupa w praktyce zawodowej higienistki stomatologicznej
  mgr Waldemar Ćwirzeń, dr hab. n. med. Leopold Wagner, lek. dent. Renata Lenkiewicz
 7. Przegląd technik autoterapii w dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych – część II
  mgr fizjoterapii, osteopata Radosław Janczyk, mgr fizjoterapii Małgorzata Janczyk

EDUKACJA

 1. Pierwsza edycja ptak WARSAW DENTAL MEDICA SHOW za nami
 2. Wystawa CEDE 2018 – więcej edukacji, mniej handlu
 3. Mistrzowie w pełni potwierdzili swoje kompetencje – relacja z i Konferencji Mistrzów Stomatologii w Łodzi

PERYSKOP

 1. Inna strona empatii
  Mariusz Oboda, Aleksandra Brońska-Jankowska
 2. Spacerkiem przez historię stomatologii… (c.d.)

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Belgrad
  Tomasz Hankiewicz

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Zabieg podnoszenia dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą z użyciem szablonów chirurgicznych oraz innowacyjnych tulei dystansujących – opis przypadku
  lek. dent. Michał Nawrocki, M.Sc.
 2. Zastosowanie laserów w leczeniu zapaleń tkanek okołowszczepowych
  lek. dent. Michał Nawrocki, M.Sc., prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska
 3. Protokół immediate smile w rehabilitacji implantoprotetycznej bezzębia
  lek. dent. Michał Nawrocki, M.Sc.
 4. lek. dent. Michał Nawrocki, M.Sc. – wywiad

PRAKTYKA

 1. Adhezyjne uzupełnienia porcelanowe zaprojektowane i wykonane w technologii CAD/CAM – opis przypadku
  lek. dent. Kamil Jaczkowski
 2. Metody uzyskania połączenia zamków ortodontycznych z powierzchnią uzupełnień protetycznych – przegląd piśmiennictwa
  lek. dent. Katarzyna Wołoszczak,
  lek. dent. Agnieszka Nawrocka, dr n. med. Andrzej Suchorzewski
 3. Tymczasowe prace protetyczne – jak prawidłowo zabezpieczyć zęby po szlifowaniu? Przegląd piśmiennictwa
  lek. dent. Małgorzata Kłys,
  dr n. med. Michał Knytel
 4. Ocena stabilności okluzji protez całkowitych wykonanych z wykorzystaniem wzorników zwarciowych na twardej płycie
  lek. dent. Konrad Mordarski,
  lek. dent. Magdalena Orczykowska, dr n. med. Andrzej Gala, dr hab. n. med. Małgorzata Pihut prof. nadzw.
 5. Analiza parametrów wybranych pieców stosowanych do przeprowadzenia procesu synteryzacji
  lek. dent. Marcin Jarmołowicz, dr n. med. Agnieszka Nowakowska-Toporowska, lek. dent. Magdalena Prudel-Babiuch, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz
 6. Obciążenia odcinka lędźwiowego kręgosłupa w praktyce zawodowej higienistki stomatologicznej
  mgr Waldemar Ćwirzeń, dr hab. n. med. Leopold Wagner, lek. dent. Renata Lenkiewicz
 7. Przegląd technik autoterapii w dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych – część II
  mgr fizjoterapii, osteopata Radosław Janczyk, mgr fizjoterapii Małgorzata Janczyk

EDUKACJA

 1. Pierwsza edycja ptak WARSAW DENTAL MEDICA SHOW za nami
 2. Wystawa CEDE 2018 – więcej edukacji, mniej handlu
 3. Mistrzowie w pełni potwierdzili swoje kompetencje – relacja z i Konferencji Mistrzów Stomatologii w Łodzi

PERYSKOP

 1. Inna strona empatii
  Mariusz Oboda, Aleksandra Brońska-Jankowska
 2. Spacerkiem przez historię stomatologii… (c.d.)

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Belgrad
  Tomasz Hankiewicz

Mistrzowie w pełni potwierdzili swoje kompetencje

relacja z I Konferencji Mistrzów Stomatologii w Łodzi

I

dea zorganizowania Konferencji Mistrzów Stomatologii dojrzewała już od kilku miesięcy. Pomysłodawca cyklu „Mistrzowie Stomatologii”, dr n. med. Tomasz Maria Kercz, znał osobiście lekarzy praktyków, których od trzech lat zapraszał do publikacji na łamach „e-Dentico”. Wiedział, że mają znakomite osiągnięcia zawodowe, stosują najnowocześniejsze technologie i nowe, nierzadko nowatorskie metody leczenia. Ale miał świadomość także tego, czego większość Czytelników kwartalnika nie mogła wiedzieć – że Mistrzowie to również znakomici mówcy, dla których dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem to prawdziwa pasja…

 

Jeśli przeglądają Państwo kalendaria wydarzeń edukacyjnych w branży stomatologicznej (na przykład w portalu DENTONET.pl), bez trudu zauważycie wielką ich mnogość i różnorodność. W zasadzie w każdy weekend spragnieni wiedzy i nowych umiejętności lekarze mogą wybierać spośród kilku szkoleń, zjazdów czy konferencji. Z tego względu pomysł powołania kolejnego wydarzenia edukacyjnego, zwłaszcza na relatywnie dużą skalę, mógł być uznany za nieco ryzykowny.

Ale udało się! Ci spośród Mistrzów, którzy w wyznaczonym terminie dysponowali wolnym czasem, potwierdzili gotowość do wzięcia udziału w konferencji i przygotowali program swoich prezentacji. By zadbać o odpowiedni poziom merytoryczny wydarzenia, powołano radę naukową w osobach prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Pietruskiej, dr. hab. n. med. Jana Pietruskiego oraz dr n. med. Ewy Chomik. Ponieważ z założenia konferencja ma być imprezą cykliczną, na pierwszą edycję wybrano tematykę, która winna poprzedzać właściwe leczenie – prawidłowe badanie, postawienie trafnej diagnozy oraz zaplanowanie leczenia.

Ci, którzy uczestniczyli w konferencji, wystawili jej znakomitą notę (w anonimowej ankiecie przedsięwzięcie uzyskało ocenę 8,19/10 pkt.), a pozostałych zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem wydarzenia na kolejnych stronach, a także obejrzenia relacji filmowych z konferencji.

Scanning evening show

PIĄTEK 12.10.2018

P

ierwszym dniem konferencji był piątek,
12 października. W ciepłe, niemal letnie popołudnie w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi zebrało się około 80 osób, by uczestniczyć w unikatowym warsztacie, jakim był
Scanning Evening Show. Prowadzący go dr Paweł Bernatek oraz Paulina Pokusa od kilku lat współpracują (jako lekarz i technik dentystyczny) w zakresie projektowania odbudów protetycznych z użyciem skanerów. 

Czterogodzinne wydarzenie dostarczyło nie tylko informacji czysto teoretycznych na temat zastosowania skanerów wewnątrzustnych. W drugiej części uczestnicy zostali zaproszeni na scenę, gdzie ustawione były urządzenia trzech producentów i tam – w warunkach prawie klinicznych (z udziałem pacjentów) – mogli sami w sposób praktyczny wypróbować ich działanie.

Wykłady

SOBOTA 13.10.2018

Często spotykane podczas wielu konferencji czy szkoleń hasła to „stomatologia cyfrowa” czy „leczenie wielospecjalistyczne”. Prawda jest jednak taka, że współczesna stomatologia nie istnieje ani bez rozwiązań cyfrowych, ani wielospecjalistycznych. Osobiście od dziesięciu lat pracuję z tym samym składem lekarzy dentystów, wśród których są przedstawiciele właściwie wszystkich specjalności stomatologicznych.
I pomimo faktu, że od dziesięciu lat pracujemy razem, to co tydzień spędzamy w zespole kilka godzin na planowaniu leczenia
.

dr hab. n. med. Jan Pietruski
moderator debat, członek rady naukowej konferencji

G

łównym dniem konferencji była sobota, 13 października. Krótko po godzinie 09.00, po przywitaniu przez spiritus movens całego wydarzenia – Tomasza Marię Kercza, głos zabrał dr hab. n. med. Jan Pietruski.

Następnie, w 45-minutowych wystąpieniach zaprezentowało się kolejno ośmioro Mistrzów. Pierwszy z mówców, dr n. med. Bartosz Cerkaski, przedstawił możliwości cyfrowego projektowania uśmiechu z zastosowaniem wciąż udoskonalanego systemu Digital Smile Design. Na wagę planowania wielospecjalistycznego leczenia, które jest warunkiem sukcesu terapeutycznego, wskazywała w swojej prezentacji dr n. med. Ewa ChomikPo pierwszej przerwie dr n. med. Paweł Niewada podkreślał konieczność prawidłowej diagnostyki okluzyjnej, która przekłada się na uzyskanie trwałych efektów leczenia. Z kolei dr Damian Nasulicz skoncentrował się – ku przestrodze – na błędach popełnionych przez siebie podczas leczenia przeprowadzonego przed kilkoma laty.

Do godzinnej przerwie na lunch duże zainteresowanie uczestników wzbudził wykład dr. n. med. Krzysztofa Gończowskiego, który podkreślił wagę prawidłowego znieczulenia, a także wskazywał na ryzyko związanych z tym zagrożeń. Specjalizujący się w chirurgii stomatologicznej dr n. med. Konrad Walerzak zwracał uwagę na rolę prawidłowo funkcjonującego zespołu lekarzy różnych specjalności w osiągnięciu ostatecznego sukcesu leczenia. Po ostatniej przerwie głos zabrał dr n. med. Grzegorz Wasiluk, który przybliżył temat planowania i wykonawstwa protez overdenture wspartych na implantach stomatologicznych. Zamykający konferencję wykład wygłosiła dr Magdalena Żywicka – Mistrzyni uwrażliwiała na odkrywanie przez lekarza stomatologicznych potrzeb pacjenta, często innych niż powód wizyty w gabinecie.

Warsztaty

NIEDZIELA 14.10.2018

T

rzeciego dnia (niedziela, 14 października) odbywały się warsztaty. W sali konferencyjnej hotelu Novotel swój warsztat pod tytułem „Planowanie pojedynczych odbudów protetycznych na implantach dentystycznych. Przegląd algorytmów postępowania” poprowadzili wspólnie dr n. med. Ewa Chomik oraz dr n. med. Grzegorz Wasiluk. Z kolei w Vinci Clinic swój warsztat dotyczący planowania i leczenia implantoprotetycznego z zastosowaniem systemu Simplant (Dentsply Sirona) przeprowadził dr Damian Nasulicz. Warsztat ten obejmował część teoretyczną oraz praktyczną – z udziałem pacjenta, u którego przeprowadzono zabieg implantacji.

D

rodzy Państwo,

za nami jedno z najważniejszych dla naszej firmy wydarzeń w tym roku – I edycja Konferencji Mistrzów Stomatologii. Jako organizatorzy czujemy się w pełni usatysfakcjonowani tym, jak przebiegła pierwsza tak duża, skierowana do lekarzy dentystów impreza. Oczywiście, pozostaje pewien niedosyt i miejsce na poprawę zawsze się znajdzie. Niemniej jednak, by zaczerpnąć informacji u źródła, poddaliśmy się obiektywnej, anonimowej ocenie samych zainteresowanych, czyli uczestników.

Udało nam się zebrać informacje na temat Konferencji Mistrzów dzięki ankiecie dostępnej online. Zadaliśmy w niej sześć pytań, w których uczestnicy mogli wybrać oceny w skali 0–10. W ten sposób ogólna ocena konferencji wyniosła 8,16. Stosunkowo najniższą ocenę otrzymał catering – 7,06. Jednak dalej jest już tylko lepiej. Wykładowcy zostali ocenieni na 8,58, organizacja na 8,85 (dziękujemy!), a miejsce (Sala Koncertowa Akademii Muzycznej) na 9,02. Co ciekawe, na pytanie, czy poleciłbyś udział w konferencji swoim znajomym dentystom, średnia ocen wyniosła 9,03. Zapytaliśmy również, czy ankietowani mają zamiar przyjechać do nas za rok i jesteśmy zachwyceni odpowiedziami: 97% odpowiedziało, że tak. Dlatego możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość, tym bardziej, że średnia wieku ankietowanych wyniosła 37 lat.

Tak znakomite opinie to w znacznym stopniu Państwa zasługa. Bez wsparcia partnerów nie bylibyśmy w stanie przygotować tak bogatego programu oraz scenariusza konferencji. Dlatego serdecznie dziękuję w imieniu swoim, jak i całej firmy za zaangażowanie w Konferencję Mistrzów. Już dziś zapraszam Państwa do udziału w kolejnej edycji konferencji. Mamy nie tylko nadzieję, ale i przekonanie, że będzie to jeszcze większe wydarzenie niż tegoroczne.

Tomasz Maria Kercz

Czytaj również