MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Interdyscyplinarne leczenie pacjentów ze szkieletowymi wadami zgryzu
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
 2. Czy istnieje alternatywna metoda leczenia wad zgryzu dla tradycyjnych aparatów ortodontycznych?
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
 3. Szybka pomoc w leczeniu bólu stawu skroniowo-żuchwowego
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
 4. Czemu nie mogę się w nocy dobrze wyspać? O rany, te nocne dźwięki to moje chrapanie!
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
 5. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange – wywiad

PRAKTYKA

 1. Ocena technik wyciskowych stosowanych w wykonawstwie protez ruchomych z zaczepami teleskopowymi – przegląd piśmiennictwa
  lek. dent. Katarzyna Świder,
  dr n. med. Tomasz Dąbrowa, lek. dent. Marcin Jarmołowicz
 2. Biochemia bruksizmu, czyli jak parafunkcja indukuje ból mięśniowy
  dr n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta, Mariusz Kowalczyk, Marzena Kowalczyk, prof. dr hab. n. med. Stefan Baron
 3. Rana postrzałowa policzka – opis przypadku
  lek. dent. Małgorzata Peruga, dr hab. n. med. Konrad Małkiewicz
 4. Potrzeby stomatologiczne: wyobrażenia i oczekiwania pacjenta a diagnoza lekarza – opis dwóch przypadków
  lek. dent., M. Sc. in Oral Implantology Magdalena Żywicka

EDUKACJA

 1. Obowiązki stomatologa w związku z RODO
  Aneta Naworska
 2. Digital Dentistry Society otworzyło swoją Ambasadę w Polsce

PERYSKOP

 1. Emocja do regulacji
  Mariusz Oboda, Aleksandra Brońska-Jankowska
 2. Spacerkiem przez historię stomatologii…

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Berlin
  Tomasz Hankiewicz

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Interdyscyplinarne leczenie pacjentów ze szkieletowymi wadami zgryzu
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
 2. Czy istnieje alternatywna metoda leczenia wad zgryzu dla tradycyjnych aparatów ortodontycznych?
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
 3. Szybka pomoc w leczeniu bólu stawu skroniowo-żuchwowego
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
 4. Czemu nie mogę się w nocy dobrze wyspać? O rany, te nocne dźwięki to moje chrapanie!
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
 5. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange – wywiad

PRAKTYKA

 1. Ocena technik wyciskowych stosowanych w wykonawstwie protez ruchomych z zaczepami teleskopowymi – przegląd piśmiennictwa
  lek. dent. Katarzyna Świder,
  dr n. med. Tomasz Dąbrowa, lek. dent. Marcin Jarmołowicz
 2. Biochemia bruksizmu, czyli jak parafunkcja indukuje ból mięśniowy
  dr n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta, Mariusz Kowalczyk, Marzena Kowalczyk, prof. dr hab. n. med. Stefan Baron
 3. Rana postrzałowa policzka – opis przypadku
  lek. dent. Małgorzata Peruga, dr hab. n. med. Konrad Małkiewicz
 4. Potrzeby stomatologiczne: wyobrażenia i oczekiwania pacjenta a diagnoza lekarza – opis dwóch przypadków
  lek. dent., M. Sc. in Oral Implantology Magdalena Żywicka

EDUKACJA

 1. Obowiązki stomatologa w związku z RODO
  Aneta Naworska
 2. Digital Dentistry Society otworzyło swoją Ambasadę w Polsce

PERYSKOP

 1. Emocja do regulacji
  Mariusz Oboda, Aleksandra Brońska-Jankowska
 2. Spacerkiem przez historię stomatologii…

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Berlin
  Tomasz Hankiewicz

Obowiązki stomatologa
w związku z RODO

Aneta Naworska, adwokat, specjalista prawa medycznego

RODO nałożyło na podmioty medyczne szereg obwarowań. Od 25 maja br. należy wykazać, iż zrobione zostało wszystko, co jest niezbędne, aby dane osobowe naszych pacjentów, dane medyczne zostały uchronione przed dostępem osób nieupoważnionych. Należy pamiętać o tym, iż pracownicy, podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy, mają prawo do wglądu w takie dane, do korzystania z nich, niemniej musicie Państwo podpisać z nimi stosowną umowę. Jeśli chodzi o dane medyczne, to należy pacjentów uspokoić. Dane medyczne są danymi wrażliwymi – jeśli są one przetwarzane, to – tak jak mówi rozporządzenie – mogą być przetwarzane tylko w jednym celu: w celu zdrowotnym.

Państwa obowiązkiem jest poinformować pacjenta o tym, iż jego dane osobowe są zbierane przez Państwa tylko w celu leczenia. Nie będą one wykorzystywane w żaden inny sposób. Nie mogą Państwo tych danych przetwarzać w jakikolwiek sposób, który spowodowałby, iż w posiadanie danych wejdą osoby nieuprawnione. Nie mogą Państwo z tymi danymi zrobić nic, co nie jest związane z leczeniem konkretnego pacjenta. Gabinety stomatologiczne nie profilują pacjentów, nie możecie Państwo wysyłać pacjentom ofert, które byłyby kierowane do konkretnego grona pacjentów, np. do pacjentów, którzy wymagają przeprowadzenia konkretnego zabiegu stomatologicznego. Wysyłanie takich ofert, grupowanie pacjentów w ten sposób byłoby już profilowaniem. W mojej ocenie, co wynika również z przepisów, także z kodeksu branżowego (medycznego), nie możecie Państwo, a przynajmniej nie powinniście profilować. W chwili obecnej wielu z nas dostaje maile z informacją, że administratorem Państwa danych osobowych jest bank taki i taki, macie Państwo prawo do… I tutaj mówimy o szeregu uprawnień, które przysługują pacjentom, do których Państwo wyślecie maila (SMS-a), w którym poinformujecie go o tym, iż administrujecie jego danymi osobowymi.

Jak poinformować pacjenta o tym, iż jesteśmy administratorem jego danych osobowych?

Po pierwsze, kiedy pacjent pojawia się pierwszy raz w gabinecie, oprócz standardowych dokumentów, które pacjent wypełnia (tj. np. zgoda na leczenie czy kwestionariusz zdrowotny), należy przedstawić mu dokument informujący go o tym, iż dany gabinet jest administratorem jego danych osobowych. Do pacjentów, którzy są naszymi pacjentami od dłuższego czasu, można przesłać maile z informacją o tym, iż jesteście Państwo administratorem ich danych. W takim dokumencie powinny być umieszczone informacje o tym, jakie prawa przysługują pacjentom w związku z tym, iż dane ich są w Państwa gabinecie przetwarzane.

W ostatnim czasie dostajemy bardzo dużo SMS-ów informujących nas o tym, iż konkretna firma przetwarza nasze dane osobowe. Jeśli chodzi o klinikę stomatologiczną, nie polecam takiej formy kontaktu z pacjentem. Może być to uznane za reklamę, a to z kolei będzie rodziło różne, najczęściej nieprzyjemne konsekwencje. Informacją jest to, co dotrze do pacjenta. Tak jak wspomniałam, informujemy pacjenta pisemnie, informujemy mailowo, możemy też SMS-em, ale przede wszystkim musimy pamiętać o tym, iż naszym obowiązkiem jest poinformowanie pacjenta na stronie internetowej, którą prowadzimy, o tym, że jesteśmy administratorem jego danych osobowych.
Stomatolodzy korzystają z nowoczesnych technologii. Nie mówimy tutaj o skanerach, o laserach dentystycznych. Mówimy tutaj o mailach, o internecie, o bazach, które gromadzimy na elektronicznych nośnikach, a przede wszystkim mówimy tutaj o dokumentacji medycznej. W momencie, w którym korzystamy z tych technologii, zobowiązani jesteśmy do tego, aby przeprowadzić tzw. analizę oceny ryzyka. Chodzi tutaj o to, aby informatyk, z którym współpracujemy (zatrudniamy), dokonał analizy możliwości utraty danych osobowych. Powinien zastanowić się nad tym, jak dane osobowe są zabezpieczone – czy w wystarczający sposób chronimy dane naszych pacjentów przed dostępem osób nieuprawnionych.

Czytaj również