MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Interdyscyplinarne leczenie pacjentów ze szkieletowymi wadami zgryzu
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
 2. Czy istnieje alternatywna metoda leczenia wad zgryzu dla tradycyjnych aparatów ortodontycznych?
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
 3. Szybka pomoc w leczeniu bólu stawu skroniowo-żuchwowego
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
 4. Czemu nie mogę się w nocy dobrze wyspać? O rany, te nocne dźwięki to moje chrapanie!
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
 5. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange – wywiad

PRAKTYKA

 1. Ocena technik wyciskowych stosowanych w wykonawstwie protez ruchomych z zaczepami teleskopowymi – przegląd piśmiennictwa
  lek. dent. Katarzyna Świder,
  dr n. med. Tomasz Dąbrowa, lek. dent. Marcin Jarmołowicz
 2. Biochemia bruksizmu, czyli jak parafunkcja indukuje ból mięśniowy
  dr n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta, Mariusz Kowalczyk, Marzena Kowalczyk, prof. dr hab. n. med. Stefan Baron
 3. Rana postrzałowa policzka – opis przypadku
  lek. dent. Małgorzata Peruga, dr hab. n. med. Konrad Małkiewicz
 4. Potrzeby stomatologiczne: wyobrażenia i oczekiwania pacjenta a diagnoza lekarza – opis dwóch przypadków
  lek. dent., M. Sc. in Oral Implantology Magdalena Żywicka

EDUKACJA

 1. Obowiązki stomatologa w związku z RODO
  Aneta Naworska
 2. Digital Dentistry Society otworzyło swoją Ambasadę w Polsce

PERYSKOP

 1. Emocja do regulacji
  Mariusz Oboda, Aleksandra Brońska-Jankowska
 2. Spacerkiem przez historię stomatologii…

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Berlin
  Tomasz Hankiewicz

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Interdyscyplinarne leczenie pacjentów ze szkieletowymi wadami zgryzu
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
 2. Czy istnieje alternatywna metoda leczenia wad zgryzu dla tradycyjnych aparatów ortodontycznych?
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
 3. Szybka pomoc w leczeniu bólu stawu skroniowo-żuchwowego
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
 4. Czemu nie mogę się w nocy dobrze wyspać? O rany, te nocne dźwięki to moje chrapanie!
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange
 5. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange – wywiad

PRAKTYKA

 1. Ocena technik wyciskowych stosowanych w wykonawstwie protez ruchomych z zaczepami teleskopowymi – przegląd piśmiennictwa
  lek. dent. Katarzyna Świder,
  dr n. med. Tomasz Dąbrowa, lek. dent. Marcin Jarmołowicz
 2. Biochemia bruksizmu, czyli jak parafunkcja indukuje ból mięśniowy
  dr n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta, Mariusz Kowalczyk, Marzena Kowalczyk, prof. dr hab. n. med. Stefan Baron
 3. Rana postrzałowa policzka – opis przypadku
  lek. dent. Małgorzata Peruga, dr hab. n. med. Konrad Małkiewicz
 4. Potrzeby stomatologiczne: wyobrażenia i oczekiwania pacjenta a diagnoza lekarza – opis dwóch przypadków
  lek. dent., M. Sc. in Oral Implantology Magdalena Żywicka

EDUKACJA

 1. Obowiązki stomatologa w związku z RODO
  Aneta Naworska
 2. Digital Dentistry Society otworzyło swoją Ambasadę w Polsce

PERYSKOP

 1. Emocja do regulacji
  Mariusz Oboda, Aleksandra Brońska-Jankowska
 2. Spacerkiem przez historię stomatologii…

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Berlin
  Tomasz Hankiewicz

Tomasz Gedrange

Prof. dr hab. n. med.

Ukończył studia na Oddziale Stomatologii Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie (Niemcy) oraz medycyny ogólnej w Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Po studiach był asystentem w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu im. Friedricha Schillera w Jenie. W 1996 roku obronił pracę doktorską (temat: „Badania wolnych rodników i peroksydacji lipidów po niedotlenieniu oraz ponownym dotlenianiu mózgu u noworodków prosiąt z prawidłową masą urodzeniową oraz wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrostu ciała”).

Po ukończeniu studiów swoją wiedzę w dziedzinie ortodoncji zdobywał na licznych szkoleniach i stażach na całym świecie. W roku 2001 uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie ortodoncji.

W latach 1998–2004 był pracownikiem Uniwersyteckiej Polikliniki Ortodontycznej Kliniki im. Carla Gustava Carusa w Dreźnie (Niemcy). Od 2001 roku blisko współpracuje ze Szpitalem Dziecięcym im. Pála Heima w Budapeszcie (Węgry) przy leczeniu i rehabilitacji narządu żucia pacjentów z rozszczepem podniebienia. W 2002 roku brał udział w edukacji na tutora nauczania stomatologii w systemie PBL (problem-based learning) przeprowadzonym przez Uniwersytet Harvarda. W 2003 roku zakończył pracę habilitacyjną. W latach 2004–2011 był dyrektorem Polikliniki Ortodoncji, Stomatologii Dziecięcej i Prewencji na Uniwersytecie im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie (Niemcy). Od października 2011 roku jest dyrektorem Polikliniki Ortodoncji na Uniwersytecie w Dreźnie. Od 2010 roku współpracuje – na stanowisku profesora – z Katedrą i Zakładem Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 2013 roku uzyskał tytuł naukowy Profesora nadany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Jest autorem około 190 publikacji (PubMed) w międzynarodowych periodykach naukowych (IF 232,7; ma ponad 1800 cytacji w WoS; H-index 22), redaktorem 12 książek naukowych w językach niemieckim, angielskim i polskim. Kierownik i współwykonawca 17 projektów badawczych o łącznej sumie 3 500 000 €. Autor i współautor 12 patentów.

Od wielu lat prowadzi kursy i wykłady w dziedzinie ortodoncji oraz ortochirurgii. Był i jest organizatorem lub współorganizatorem wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Jest także laureatem licznych nagród za działalność naukową oraz dydaktyczną, między innymi Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EOS), FDI World Dental Federation oraz Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie (DGZI).

W 2016 roku Profesor Gedrange został odznaczony przez prezydenta Węgier Złotym Krzyżem Kawalerskim za Zasługi dla Państwa Węgierskiego.

aaa-IMG_20180627_085426775

Czytaj również