Lista artykułów


Leczenie protetyczne dzieci z dysplazją ektodermalną – opis dwóch przypadków

lek. dent. Małgorzata Kłys, dr n. med. Michał Knytel

/podglad-leczenie-dzieci-z-dysplazja-ektodermalna/

/edentico-zawsze-przy-tobie/


Acuris według Marco Degidiego – nowy koncept osadzania koron na implantach

lek. stom. Marcin Bogurski

/podglad-koncept-osadzania-koron-na-implantach/
/edentico-zawsze-przy-tobie/


Kreowanie dobrych nawyków higieny jamy ustnej u najmłodszych

dr n. med., lek. stom. Katarzyna Mocny-Pachońska

/podglad-dobre-nawyki-higieny-u-najmlodszych/

/edentico-zawsze-przy-tobie/


Opiekun pacjenta – nowe stanowisko w polskim gabinecie stomatologicznym

Mariusz Oboda, Justyna Pająk

/podglad-opiekun-pacjenta/
/edentico-zawsze-przy-tobie/


Natychmiastowe ostateczne odbudowy protetyczne w bezzębnej żuchwie wsparte na implantach

lek. stom. Marcin Bogurski


Chirurgia nawigowana – leczenie z wyboru w trudnych przypadkach anatomicznych

lek. stom. Marcin Bogurski

/podglad-chirurgia-nawigowana/
/edentico-zawsze-przy-tobie/


Weź na ząb: Sofia

Tomasz Hankiewicz


Lek. stom. Marcin Bogurski – wywiad

Dr hab. n. med. Jan Krzysztof Pietruski


Artykuł wstępny numer 75

dr n. med. Tomasz Maria Kercz


Objawy dysfunkcji narządu żucia wśród pacjentów bezzębnych użytkujących protezy całkowite

lek. stom. Magdalena Orczykowska, dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska, dr n. med. Rafał Rój, dr n. med. Andrzej Gala, dr hab. n. med. Małgorzata Pihut, prof. UJ

/podglad-dysfunkcje-narzadu-zucia/

/edentico-zawsze-przy-tobie/