Lista artykułów


Ewa Chomik

Urodziła się w 1985 roku w Gdańsku. Dzieciństwo i młodość spędziła w pobliskim Pruszczu Gdańskim…


Przemysław Marcinowski

Do trzeciej klasie liceum byłem przekonany, że dalszą edukację będę kontynuował na politechnice…


Wojciech Bednarz

W 1986 ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. Od 1996 roku jest specjalistą II stopnia w dziedzinie periodontologii…


Aneta Grochowina

Kiedy otrzymałam zaproszenie do grona Mistrzów Stomatologii od redaktora naczelnego „e-Dentico” dr. Tomasza Marii Kercza, pomyślałam: Cóż ze mnie za Mistrz?! Ot, zwyczajny dentysta…


Małgorzata Dorota Pietruska

W 1992 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku.


Jan Krzysztof Pietruski

W 1992 roku ukończył studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku.


Paweł Niewada

absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (2002)
specjalista w dziedzinie periodontologii (2010)
doktor nauk medycznych (2014), temat pracy: „Ocena skuteczności terapii fotodynamicznej w leczeniu zapaleń przyzębia”


Beata Lipko-Leśniewska

Rok ukończenia studiów medycznych: 1992
Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu
Rok ukończenia specjalizacji ze stomatologii ogólnej: 1995


Marzena Dominiak

Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego otrzymała w 2015 roku.


Paweł Bernatek

Studia stomatologiczne na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ukończył w 2001 roku. W czasie studiach i po ich ukończeniu, m.in. podczas stażu odkrył w sobie pasję do chirurgii stomatologicznej.