Lista artykułów


Konrad Walerzak

Do zadania tak poważnego pytania upoważnia wybitna pozycja w świecie stomatologii lub inne usprawiedliwiające okoliczności.


Krzysztof Chmielewski

Każdy z nas pragnie czegoś od życia, od siebie i od najbliższych. Pytanie: na ile jest to dla nas ważne, aby cel, który sobie postawimy, osiągnąć?


Bartosz Cerkaski

Zawsze chciałem kształtować przestrzeń wokół siebie. Człowiek kształtuje otoczenie wokół siebie, kolekcjonując nie tylko przedmioty, ale także chwile, miejsca, zapachy, wartości i ludzi…


Damian Nasulicz

W 2003 roku ukończył studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2006 roku zaangażowany w implantoprotetykę, ze szczególnym naciskiem na planowanie…


Agnieszka Szygenda

W 1997 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu…


Magdalena Żywicka

Naszą rozmowę warto rozpocząć od przypomnienia, że jest Pani członkiem zarządu Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE).


Krzysztof Gończowski

Kierownik medyczny, wykładowca oraz twórca autorskiego systemu mikronarzędzi operacyjnych przeznaczonych do usuwania złamanych fragmentów instrumentów endodontycznych z kanałów korzeniowych (FRS – File Removal System by Dr K. Gończowski® – Chifa)


Grzegorz Wasiluk

Jest absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medy­cznego oraz byłym pracownikiem Katedry i Zakładu Protetyki i Implantoprotety­­ki Stomatologicznej Gdańskiego Uni­wersytetu Medycznego.


Ewa Chomik

Urodziła się w 1985 roku w Gdańsku. Dzieciństwo i młodość spędziła w pobliskim Pruszczu Gdańskim…


Przemysław Marcinowski

Do trzeciej klasie liceum byłem przekonany, że dalszą edukację będę kontynuował na politechnice…