1. Artykuł wstępny
  dr n. med. Tomasz Maria Kercz

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Przeszczepy kości autogennej jako metoda z wyboru w przypadku nasiolonej atrofii lub ubytków wyrostka zębodołowego – analiza przypadków i przegląd literatury
  dr n. med. Adam Ziemlewski

 2. Nawigowana implantacja i natychmiastowe obiążenie jako zaplanowany cyfrowo protokół postępowania przy zaopatrzeniu braków zębowych. Opisy przypadków
  dr n. med. Adam Ziemlewski

 3. Dr n. med. Adam Ziemlewski – wywiad

PRAKTYKA

 1. Chirurgiczne leczenie raka płaskonabłonkowego wargi dolnej z rekonstrukcją metodą karapandzicia – opis przypadku
  lek. dent. Michał Pyfel, lek. Michał Kurczyński, dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska

 2. Porównanie opracowania symulowanych zakrzywionych kanałów korzeniowych za pomocą narzędzi recyprokalnych wykonanych z różnych stopów niklowo-tytanowych: S1, Reciproc© Blue oraz Waveone© Gold – badanie in vitro
  dr n. med. Wojciech Wilkoński, dr n. med. Lidia Jamróz-Wilkońska, prof. dr hab. n. Med. Jolanta Pytko-Polończyk, dr inż. Janusz Opiła

 3. Stan uzębienia stałego 12-letnich dzieci ze Skierniewic i okolic
  dr n. med. Małgorzata Broniarek-Machnik, dr n. med.zepkowska, prof. UM

 4. Zespół skrzyżowania górnego jako konsekwencja problemów zdrowotnych w obrębie odnika szyjnego kręgosłupa w praktyce zawodowej w grupie asystentek i higienistek stomatologicznych
  mgr fizjoterapii, osteopata Radosław Janczyk, mgr fizjoterapii, osteopata Małgorzata Janczyk

 5. Standard trzech kroków w codziennej higienie jamy ustnej
  dr n. med., lek. Stom Katarzyna Mocny-Pachońska

EDUKACJA

 1. Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie

 2. Druga edycja Warsaw Dental Medica Show za nami

 3. Oferta handlowa, kongres Unii Stomatologii Polskiej oraz Dentoexpress, czyli CEDE 2019

 4. Test wiedzy „Repetitio est…” 2019 rozstrzygnięty!

PERYSKOP

 1. Wyuczona bezradność w gabinecie stomatologicznym
  Mariusz Oboda, Justyna Pająk

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Ateny
  Tomasz Hankiewicz

 1. Artykuł wstępny
  dr n. med. Tomasz Maria Kercz

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Przeszczepy kości autogennej jako metoda z wyboru w przypadku nasiolonej atrofii lub ubytków wyrostka zębodołowego – analiza przypadków i przegląd literatury
  dr n. med. Adam Ziemlewski

 2. Nawigowana implantacja i natychmiastowe obiążenie jako zaplanowany cyfrowo protokół postępowania przy zaopatrzeniu braków zębowych. Opisy przypadków
  dr n. med. Adam Ziemlewski

 3. Dr n. med. Adam Ziemlewski – wywiad

PRAKTYKA

 1. Chirurgiczne leczenie raka płaskonabłonkowego wargi dolnej z rekonstrukcją metodą karapandzicia – opis przypadku
  lek. dent. Michał Pyfel, lek. Michał Kurczyński, dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska

 2. Porównanie opracowania symulowanych zakrzywionych kanałów korzeniowych za pomocą narzędzi recyprokalnych wykonanych z różnych stopów niklowo-tytanowych: S1, Reciproc© Blue oraz Waveone© Gold – badanie in vitro
  dr n. med. Wojciech Wilkoński, dr n. med. Lidia Jamróz-Wilkońska, prof. dr hab. n. Med. Jolanta Pytko-Polończyk, dr inż. Janusz Opiła

 3. Stan uzębienia stałego 12-letnich dzieci ze Skierniewic i okolic
  dr n. med. Małgorzata Broniarek-Machnik, dr n. med.zepkowska, prof. UM

 4. Zespół skrzyżowania górnego jako konsekwencja problemów zdrowotnych w obrębie odnika szyjnego kręgosłupa w praktyce zawodowej w grupie asystentek i higienistek stomatologicznych
  mgr fizjoterapii, osteopata Radosław Janczyk, mgr fizjoterapii, osteopata Małgorzata Janczyk

 5. Standard trzech kroków w codziennej higienie jamy ustnej
  dr n. med., lek. Stom Katarzyna Mocny-Pachońska

EDUKACJA

 1. Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie

 2. Druga edycja Warsaw Dental Medica Show za nami

 3. Oferta handlowa, kongres Unii Stomatologii Polskiej oraz Dentoexpress, czyli CEDE 2019

 4. Test wiedzy „Repetitio est…” 2019 rozstrzygnięty!

PERYSKOP

 1. Wyuczona bezradność w gabinecie stomatologicznym
  Mariusz Oboda, Justyna Pająk

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Ateny
  Tomasz Hankiewicz

Chirurgiczne leczenie raka płaskonabłonkowego wargi dolnej
z rekonstrukcją metodą Karapandzicia

opis przypadku

PRACA RECENZOWANA

Streszczenie: Rak wargi jest najczęściej występującym nowotworem jamy ustnej – stanowi on 25–30% nowotworów złośliwych tej lokalizacji. Głównymi czynnikami ryzyka są: promieniowanie UV, alkohol oraz palenie tytoniu. Podstawową metodą leczenia jest usunięcie guza z rekonstrukcją oraz ewentualna operacja węzłowa.
W pracy przedstawiono przypadek 64-letniego pacjenta operowanego z powodu raka wargi cT2N2cM0. U pacjenta wykonano resekcję guza z rekonstrukcją wargi dolnej metodą Karapandzicia oraz obustronną limfadenektomią nadłopatkowo-gnykową. Wynik badania histopatologicznego potwierdził diagnozę dotyczącą guza: carcinoma planoepitheliale keratodes G-1 (pT1), infiltratio recens. W preparatach węzłów chłonnych szyi poziomów I–III nie stwierdzono utkania nowotworowego, co skłania do dyskusji na temat wykonywania elektywnych operacji węzłowych w stadiach T1 i T2 raka wargi.

Słowa kluczowe: rak wargi, rekonstrukcja metodą Karapandzicia, elektywna operacja węzłowa, TNM

Abstract: Lip carcinoma is the most common cancer among all oral cavity malignancies; it represents 25–30% of all malignant tumours in this part of the body. Main risk factors are ultraviolet radiation, alcohol and tobacco. The main method of treatment is lip cancer removal, reconstructive surgery as well as dissection of lymph nodes, if needed.
This article presents the case of a 64-year-old patient operated on due to lip cancer cT2N2cM0. The patient underwent tumour resection, lower lip reconstruction using the Karapandzic flap technique and two-sided lymphadenectomy. Results of the histopathological examination confirmed the initial diagnosis: carcinoma planoepitheliale keratodes G-1 (pT1) infiltratio recens. Cancer cells were not spotted in the neck lymph nodes of levels I–III, which brings up an important question about performing elective node dissection when treating stages T1 and T2 of lip cancer.

Keywords: lip carcinoma, Karapandzic flap technique, elective node dissection, TNM

lek. dent. Michał Pyfel,
lek. Michał Kurczyński,
dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska

Oddział Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Łodzi
P.o. kierownika: dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska

Adres korespondencyjny,
mailing address:

lek. dent. Michał Pyfel
Oddział Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej,
USK nr 1 im. N. Barlickiego
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
tel.: 42 677 67 88

e-mail:
michal_pyfel@o2.pl