1. Artykuł wstępny
  dr n. med. Tomasz Maria Kercz

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Przeszczepy kości autogennej jako metoda z wyboru w przypadku nasiolonej atrofii lub ubytków wyrostka zębodołowego – analiza przypadków i przegląd literatury
  dr n. med. Adam Ziemlewski

 2. Nawigowana implantacja i natychmiastowe obiążenie jako zaplanowany cyfrowo protokół postępowania przy zaopatrzeniu braków zębowych. Opisy przypadków
  dr n. med. Adam Ziemlewski

 3. Dr n. med. Adam Ziemlewski – wywiad

PRAKTYKA

 1. Chirurgiczne leczenie raka płaskonabłonkowego wargi dolnej z rekonstrukcją metodą karapandzicia – opis przypadku
  lek. dent. Michał Pyfel, lek. Michał Kurczyński, dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska

 2. Porównanie opracowania symulowanych zakrzywionych kanałów korzeniowych za pomocą narzędzi recyprokalnych wykonanych z różnych stopów niklowo-tytanowych: S1, Reciproc© Blue oraz Waveone© Gold – badanie in vitro
  dr n. med. Wojciech Wilkoński, dr n. med. Lidia Jamróz-Wilkońska, prof. dr hab. n. Med. Jolanta Pytko-Polończyk, dr inż. Janusz Opiła

 3. Stan uzębienia stałego 12-letnich dzieci ze Skierniewic i okolic
  dr n. med. Małgorzata Broniarek-Machnik, dr n. med.zepkowska, prof. UM

 4. Zespół skrzyżowania górnego jako konsekwencja problemów zdrowotnych w obrębie odnika szyjnego kręgosłupa w praktyce zawodowej w grupie asystentek i higienistek stomatologicznych
  mgr fizjoterapii, osteopata Radosław Janczyk, mgr fizjoterapii, osteopata Małgorzata Janczyk

 5. Standard trzech kroków w codziennej higienie jamy ustnej
  dr n. med., lek. Stom Katarzyna Mocny-Pachońska

EDUKACJA

 1. Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie

 2. Druga edycja Warsaw Dental Medica Show za nami

 3. Oferta handlowa, kongres Unii Stomatologii Polskiej oraz Dentoexpress, czyli CEDE 2019

 4. Test wiedzy „Repetitio est…” 2019 rozstrzygnięty!

PERYSKOP

 1. Wyuczona bezradność w gabinecie stomatologicznym
  Mariusz Oboda, Justyna Pająk

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Ateny
  Tomasz Hankiewicz

 1. Artykuł wstępny
  dr n. med. Tomasz Maria Kercz

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Przeszczepy kości autogennej jako metoda z wyboru w przypadku nasiolonej atrofii lub ubytków wyrostka zębodołowego – analiza przypadków i przegląd literatury
  dr n. med. Adam Ziemlewski

 2. Nawigowana implantacja i natychmiastowe obiążenie jako zaplanowany cyfrowo protokół postępowania przy zaopatrzeniu braków zębowych. Opisy przypadków
  dr n. med. Adam Ziemlewski

 3. Dr n. med. Adam Ziemlewski – wywiad

PRAKTYKA

 1. Chirurgiczne leczenie raka płaskonabłonkowego wargi dolnej z rekonstrukcją metodą karapandzicia – opis przypadku
  lek. dent. Michał Pyfel, lek. Michał Kurczyński, dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska

 2. Porównanie opracowania symulowanych zakrzywionych kanałów korzeniowych za pomocą narzędzi recyprokalnych wykonanych z różnych stopów niklowo-tytanowych: S1, Reciproc© Blue oraz Waveone© Gold – badanie in vitro
  dr n. med. Wojciech Wilkoński, dr n. med. Lidia Jamróz-Wilkońska, prof. dr hab. n. Med. Jolanta Pytko-Polończyk, dr inż. Janusz Opiła

 3. Stan uzębienia stałego 12-letnich dzieci ze Skierniewic i okolic
  dr n. med. Małgorzata Broniarek-Machnik, dr n. med.zepkowska, prof. UM

 4. Zespół skrzyżowania górnego jako konsekwencja problemów zdrowotnych w obrębie odnika szyjnego kręgosłupa w praktyce zawodowej w grupie asystentek i higienistek stomatologicznych
  mgr fizjoterapii, osteopata Radosław Janczyk, mgr fizjoterapii, osteopata Małgorzata Janczyk

 5. Standard trzech kroków w codziennej higienie jamy ustnej
  dr n. med., lek. Stom Katarzyna Mocny-Pachońska

EDUKACJA

 1. Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie

 2. Druga edycja Warsaw Dental Medica Show za nami

 3. Oferta handlowa, kongres Unii Stomatologii Polskiej oraz Dentoexpress, czyli CEDE 2019

 4. Test wiedzy „Repetitio est…” 2019 rozstrzygnięty!

PERYSKOP

 1. Wyuczona bezradność w gabinecie stomatologicznym
  Mariusz Oboda, Justyna Pająk

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Ateny
  Tomasz Hankiewicz

Nawigowana implantacja i natychmiastowe obciążenie

jako zaplanowany cyfrowo protokół postępowania przy zaopatrzeniu braków zębowych.

Opisy przypadków

PRACA RECENZOWANA

Streszczenie: Rozwój implantologii stomatologicznej oraz wzrost świadomości i oczekiwań pacjentów prowadzi do stałej poprawy jakości i przewidywalności leczenia. Wykorzystanie nawigacji komputerowej pozwala na umieszczenie implantu w możliwie najdogodniejszej pozycji w stosunku do planowanej rekonstrukcji protetycznej. Coraz większą popularność zyskują szablony statyczne do zabiegów implantologicznych – z uwagi na ich dokładność oraz coraz niższy koszt produkcji. Klinicysta, znając dokładną pozycję implantu, jeszcze przed przystąpieniem do zabiegu może zaplanować i wykonać pracę tymczasową natychmiastową w technologii CAD/CAM, co korzystnie wpływa na proces gojenia, adaptację pacjenta do uzupełnienia protetycznego, ale także na uzyskany efekt estetyczny.
Na podstawie przypadków klinicznych w pracy przedstawiony został cyfrowy protokół leczenia implantoprotetycznego pacjentów z brakami częściowymi i całkowitymi z wykorzystaniem pełnej nawigacji statycznej i z natychmiastowym obciążeniem.

Słowa kluczowe: nawigacja implantologiczna, szablon chirurgiczny, prosthetically driven implantology, CAD/CAM, obciążenie natychmiastowe

Abstract: The development of implant dentistry as well as an increase in patients’ awareness and expectations have led to constant improvement in treatment quality and predictability. The use of computer-assisted navigation allows the implant to be placed in the most convenient position in relation to the planned prosthesis. Due to their accuracy and lower production costs, static templates for implant procedures are becoming increasingly popular. The clinician, knowing the exact position of the implant, can plan and perform temporary work immediately in CAD/CAM technology even before starting the procedure, which has a positive effect on the healing process, patient’s adaptation to the prosthesis, but also on the achieved aesthetic effect.
On the basis of clinical cases, a digital protocol of implant-supported prosthodontic treatment of partially or completely edentulous patients using full static navigation and immediate loading was presented.

Keywords: navigated implant dentistry, surgical template, prosthetically driven implantology, CAD/CAM, immediate loading

dr n. med. Adam Ziemlewski,
lek. dent. Wojciech Dąbrowski,
lek. dent. Dorota Pylińska-Dąbrowska

Impladent Medical & Dental Clinic
Kierownik: dr n. med. Adam Ziemlewski

Adres korespondencyjny,
mailing address:

dr n. med. Adam Ziemlewski
Impladent Medical & Dental Clinic
ul. Kartuska 312, 80-125 Gdańsk
tel.: +48 586 917 147

e-mail:
adam@ziemlewski.pl