1. Artykuł wstępny
  dr n. med. Tomasz Maria Kercz

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Przeszczepy kości autogennej jako metoda z wyboru w przypadku nasiolonej atrofii lub ubytków wyrostka zębodołowego – analiza przypadków i przegląd literatury
  dr n. med. Adam Ziemlewski

 2. Nawigowana implantacja i natychmiastowe obiążenie jako zaplanowany cyfrowo protokół postępowania przy zaopatrzeniu braków zębowych. Opisy przypadków
  dr n. med. Adam Ziemlewski

 3. Dr n. med. Adam Ziemlewski – wywiad

PRAKTYKA

 1. Chirurgiczne leczenie raka płaskonabłonkowego wargi dolnej z rekonstrukcją metodą karapandzicia – opis przypadku
  lek. dent. Michał Pyfel, lek. Michał Kurczyński, dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska

 2. Porównanie opracowania symulowanych zakrzywionych kanałów korzeniowych za pomocą narzędzi recyprokalnych wykonanych z różnych stopów niklowo-tytanowych: S1, Reciproc© Blue oraz Waveone© Gold – badanie in vitro
  dr n. med. Wojciech Wilkoński, dr n. med. Lidia Jamróz-Wilkońska, prof. dr hab. n. Med. Jolanta Pytko-Polończyk, dr inż. Janusz Opiła

 3. Stan uzębienia stałego 12-letnich dzieci ze Skierniewic i okolic
  dr n. med. Małgorzata Broniarek-Machnik, dr n. med.zepkowska, prof. UM

 4. Zespół skrzyżowania górnego jako konsekwencja problemów zdrowotnych w obrębie odnika szyjnego kręgosłupa w praktyce zawodowej w grupie asystentek i higienistek stomatologicznych
  mgr fizjoterapii, osteopata Radosław Janczyk, mgr fizjoterapii, osteopata Małgorzata Janczyk

 5. Standard trzech kroków w codziennej higienie jamy ustnej
  dr n. med., lek. Stom Katarzyna Mocny-Pachońska

EDUKACJA

 1. Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie

 2. Druga edycja Warsaw Dental Medica Show za nami

 3. Oferta handlowa, kongres Unii Stomatologii Polskiej oraz Dentoexpress, czyli CEDE 2019

 4. Test wiedzy „Repetitio est…” 2019 rozstrzygnięty!

PERYSKOP

 1. Wyuczona bezradność w gabinecie stomatologicznym
  Mariusz Oboda, Justyna Pająk

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Ateny
  Tomasz Hankiewicz

 1. Artykuł wstępny
  dr n. med. Tomasz Maria Kercz

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Przeszczepy kości autogennej jako metoda z wyboru w przypadku nasiolonej atrofii lub ubytków wyrostka zębodołowego – analiza przypadków i przegląd literatury
  dr n. med. Adam Ziemlewski

 2. Nawigowana implantacja i natychmiastowe obiążenie jako zaplanowany cyfrowo protokół postępowania przy zaopatrzeniu braków zębowych. Opisy przypadków
  dr n. med. Adam Ziemlewski

 3. Dr n. med. Adam Ziemlewski – wywiad

PRAKTYKA

 1. Chirurgiczne leczenie raka płaskonabłonkowego wargi dolnej z rekonstrukcją metodą karapandzicia – opis przypadku
  lek. dent. Michał Pyfel, lek. Michał Kurczyński, dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska

 2. Porównanie opracowania symulowanych zakrzywionych kanałów korzeniowych za pomocą narzędzi recyprokalnych wykonanych z różnych stopów niklowo-tytanowych: S1, Reciproc© Blue oraz Waveone© Gold – badanie in vitro
  dr n. med. Wojciech Wilkoński, dr n. med. Lidia Jamróz-Wilkońska, prof. dr hab. n. Med. Jolanta Pytko-Polończyk, dr inż. Janusz Opiła

 3. Stan uzębienia stałego 12-letnich dzieci ze Skierniewic i okolic
  dr n. med. Małgorzata Broniarek-Machnik, dr n. med.zepkowska, prof. UM

 4. Zespół skrzyżowania górnego jako konsekwencja problemów zdrowotnych w obrębie odnika szyjnego kręgosłupa w praktyce zawodowej w grupie asystentek i higienistek stomatologicznych
  mgr fizjoterapii, osteopata Radosław Janczyk, mgr fizjoterapii, osteopata Małgorzata Janczyk

 5. Standard trzech kroków w codziennej higienie jamy ustnej
  dr n. med., lek. Stom Katarzyna Mocny-Pachońska

EDUKACJA

 1. Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie

 2. Druga edycja Warsaw Dental Medica Show za nami

 3. Oferta handlowa, kongres Unii Stomatologii Polskiej oraz Dentoexpress, czyli CEDE 2019

 4. Test wiedzy „Repetitio est…” 2019 rozstrzygnięty!

PERYSKOP

 1. Wyuczona bezradność w gabinecie stomatologicznym
  Mariusz Oboda, Justyna Pająk

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Ateny
  Tomasz Hankiewicz

Porównanie opracowania symulowanych zakrzywionych kanałów korzeniowych
za pomocą narzędzi recyprokalnych wykonanych z różnych stopów niklowo-tytanowych: S1, Reciproc® Blue oraz WaveOne Gold

badanie in vitro

PRACA RECENZOWANA

Streszczenie: Celem pracy było porównanie opracowania symulowanych zakrzywionych kanałów korzeniowych narzędziami recyprokalnymi Reciproc® Blue, S1 oraz WaveOne® Gold. W badaniu wykorzystano 60 bloczków treningowych (n=20). Kanały opracowano narzędziami o rozmiarze na wierzchołku 25 wg ISO. Wykonano zdjęcia bloczków przed i po preparacji, a następnie nałożono je na siebie. Obrazy przeanalizowano stosując oprogramowanie komputerowe (Keynote 9.0.2 oraz ImageJ 1.51). W każdej badanej grupie wystąpiła różnej wielkości zmiana kąta krzywizny oraz transportacja. Największą zmianę kąta krzywizny oraz transportację (na wszystkich odcinkach) stwierdzono w kanałach opracowanych narzędziami S1. Najmniejszą zmianę kąta krzywizny uzyskano narzędziami Reciproc® Blue. Najmniejszą transportację w odcinku wierzchołkowym uzyskano narzędziami Reciproc® Blue, a w odcinku środkowym – WaveOne® Gold.

Słowa kluczowe: narzędzia recyprokalne, transportacja, krzywizny

Abstract: The aim of this study was to compare the preparation of simulated curved root canals using the following reciprocating instruments: Reciproc® Blue, S1 and WaveOne® Gold. Sixty training blocks were used (n=20). The canals were prepared using instruments with the tip in size 25 according to ISO. The blocks were photographed before and after the preparation and then superimposed on each other. The images were analysed with the help of special computer software (Keynote 9.0.2 and ImageJ 1.51). Canal transportation and changes of the angle of curvature were observed in each experimental group. The greatest change in the angle of curvature and transportation (on all sections) was found in the canals prepared with S1 instruments. The smallest change in the angle of curvature was achieved with Reciproc® Blue. The lowest transportation in the apical section was achieved using Reciproc® Blue, and in the middle section using WaveOne® Gold.

Keywords: reciprocating instruments, transportation, curvatures

dr n. med. Wojciech Wilkoński1,
dr n. med. Lidia Jamróz-Wilkońska2,
prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk3,
dr inż. Janusz Opiła4

1 Dział Badawczy Polskiego Towarzystwa Endodontycznego
Kierownik: dr n. med. Wojciech Wilkoński

2 Prywatny Gabinet Stomatologiczny w Wadowicach

3 Zakład Stomatologii Zintegrowanej,
Instytut Stomatologii,
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk

4 Katedra Informatyki Stosowanej Wydziału Zarządzania,
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda

Adres korespondencyjny,
mailing address:

dr n. med. Wojciech Wilkoński
Dział Badawczy Polskiego Towarzystwa Endodontycznego
ul. Daleka 19, 25-318 Kielce
tel.: 41 342 81 68

e-mail:
wilkonski@onet.eu