1. Artykuł wstępny
  dr n. med. Tomasz Maria Kercz

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Przeszczepy kości autogennej jako metoda z wyboru w przypadku nasiolonej atrofii lub ubytków wyrostka zębodołowego – analiza przypadków i przegląd literatury
  dr n. med. Adam Ziemlewski

 2. Nawigowana implantacja i natychmiastowe obiążenie jako zaplanowany cyfrowo protokół postępowania przy zaopatrzeniu braków zębowych. Opisy przypadków
  dr n. med. Adam Ziemlewski

 3. Dr n. med. Adam Ziemlewski – wywiad

PRAKTYKA

 1. Chirurgiczne leczenie raka płaskonabłonkowego wargi dolnej z rekonstrukcją metodą karapandzicia – opis przypadku
  lek. dent. Michał Pyfel, lek. Michał Kurczyński, dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska

 2. Porównanie opracowania symulowanych zakrzywionych kanałów korzeniowych za pomocą narzędzi recyprokalnych wykonanych z różnych stopów niklowo-tytanowych: S1, Reciproc© Blue oraz Waveone© Gold – badanie in vitro
  dr n. med. Wojciech Wilkoński, dr n. med. Lidia Jamróz-Wilkońska, prof. dr hab. n. Med. Jolanta Pytko-Polończyk, dr inż. Janusz Opiła

 3. Stan uzębienia stałego 12-letnich dzieci ze Skierniewic i okolic
  dr n. med. Małgorzata Broniarek-Machnik, dr n. med.zepkowska, prof. UM

 4. Zespół skrzyżowania górnego jako konsekwencja problemów zdrowotnych w obrębie odnika szyjnego kręgosłupa w praktyce zawodowej w grupie asystentek i higienistek stomatologicznych
  mgr fizjoterapii, osteopata Radosław Janczyk, mgr fizjoterapii, osteopata Małgorzata Janczyk

 5. Standard trzech kroków w codziennej higienie jamy ustnej
  dr n. med., lek. Stom Katarzyna Mocny-Pachońska

EDUKACJA

 1. Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie

 2. Druga edycja Warsaw Dental Medica Show za nami

 3. Oferta handlowa, kongres Unii Stomatologii Polskiej oraz Dentoexpress, czyli CEDE 2019

 4. Test wiedzy „Repetitio est…” 2019 rozstrzygnięty!

PERYSKOP

 1. Wyuczona bezradność w gabinecie stomatologicznym
  Mariusz Oboda, Justyna Pająk

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Ateny
  Tomasz Hankiewicz

 1. Artykuł wstępny
  dr n. med. Tomasz Maria Kercz

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Przeszczepy kości autogennej jako metoda z wyboru w przypadku nasiolonej atrofii lub ubytków wyrostka zębodołowego – analiza przypadków i przegląd literatury
  dr n. med. Adam Ziemlewski

 2. Nawigowana implantacja i natychmiastowe obiążenie jako zaplanowany cyfrowo protokół postępowania przy zaopatrzeniu braków zębowych. Opisy przypadków
  dr n. med. Adam Ziemlewski

 3. Dr n. med. Adam Ziemlewski – wywiad

PRAKTYKA

 1. Chirurgiczne leczenie raka płaskonabłonkowego wargi dolnej z rekonstrukcją metodą karapandzicia – opis przypadku
  lek. dent. Michał Pyfel, lek. Michał Kurczyński, dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska

 2. Porównanie opracowania symulowanych zakrzywionych kanałów korzeniowych za pomocą narzędzi recyprokalnych wykonanych z różnych stopów niklowo-tytanowych: S1, Reciproc© Blue oraz Waveone© Gold – badanie in vitro
  dr n. med. Wojciech Wilkoński, dr n. med. Lidia Jamróz-Wilkońska, prof. dr hab. n. Med. Jolanta Pytko-Polończyk, dr inż. Janusz Opiła

 3. Stan uzębienia stałego 12-letnich dzieci ze Skierniewic i okolic
  dr n. med. Małgorzata Broniarek-Machnik, dr n. med.zepkowska, prof. UM

 4. Zespół skrzyżowania górnego jako konsekwencja problemów zdrowotnych w obrębie odnika szyjnego kręgosłupa w praktyce zawodowej w grupie asystentek i higienistek stomatologicznych
  mgr fizjoterapii, osteopata Radosław Janczyk, mgr fizjoterapii, osteopata Małgorzata Janczyk

 5. Standard trzech kroków w codziennej higienie jamy ustnej
  dr n. med., lek. Stom Katarzyna Mocny-Pachońska

EDUKACJA

 1. Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie

 2. Druga edycja Warsaw Dental Medica Show za nami

 3. Oferta handlowa, kongres Unii Stomatologii Polskiej oraz Dentoexpress, czyli CEDE 2019

 4. Test wiedzy „Repetitio est…” 2019 rozstrzygnięty!

PERYSKOP

 1. Wyuczona bezradność w gabinecie stomatologicznym
  Mariusz Oboda, Justyna Pająk

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Ateny
  Tomasz Hankiewicz

Zespół skrzyżowania górnego

jako konsekwencja problemów zdrowotnych w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa

w praktyce zawodowej w grupie asystentek i higienistek stomatologicznych

Streszczenie: Zespół górnego skrzyżowania jest problemem obejmującym odcinek szyjno-piersiowy kręgosłupa, w którym nieprawidłowe działanie jednego ze stawów ma wpływ na funkcjonowanie wszystkich pozostałych. Asysta musi wiedzieć, w jaki sposób zaburzenia w tym odcinku kręgosłupa mogą wpływać na stan zdrowia oraz jak sobie radzić z już powstałymi napięciami. Większość funkcji organizmu zależy od dobrze funkcjonujących struktur mięśniowo-powięziowych, więc niewłaściwa postawa ciała czy stan emocjonalny mogą znacząco oddziaływać na struktury mięśniowo-powięziowe. Jak mawiali wielcy osteopaci, „struktura rządzi funkcją, ale i funkcja oddziaływuje na strukturę”.

Słowa kluczowe: napięciowy ból głowy, struktury mięśniowo-powięziowe, postawa ciała, dysbalans mięśniowo-powięziowy, zespół skrzyżowania, odcinek szyjny kręgosłupa

Abstract: Upper crossed syndrome is a problem involving the cervical and thoracic spine, in which abnormality in the function of one of the joints affects the functioning of all other joints. Dental assistants must be aware of how disorders in this section of the spine can affect their health and how to deal with existing tensions. Most functions of the body depend on properly functioning myofascial structures; hence an improper posture or emotional state can significantly affect those structures. As great osteopaths used to say: “structure governs function, but function also affects structure”.

Keywords: tension headache, myofascial structures, body posture, myofascial disbalance, upper crossed syndrome, cervical spine

mgr fizjoterapii Radosław Janczyk1, 2,
mgr fizjoterapii Małgorzata Janczyk1

1 Centrum Osteopatii Radosław Janczyk w Łodzi
Kierownik: mgr Radosław Janczyk

2 Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Adres korespondencyjny,
mailing address:

mgr Radosław Janczyk
Centrum Osteopatii
ul. Tymienieckiego 25C lok. 250,
90-350 Łódź
tel.: 512 382 510

e-mail:
radoslaw_janczyk@wp.pl