MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Brak bólu i stresu podczas leczenia stomatologicznego – fikcja czy rzeczywistość?
  dr n. med. Krzysztof Gończowski
 2. Atraumatyczna technika wykonywania znieczuleń miejscowych w stomatologii
  dr n. med. Krzysztof Gończowski
 3. Wybrane techniki znieczulania miejscowego w stomatologii
  dr n. med. Krzysztof Gończowski
 4. Dr n. med., lek. dent. Krzysztof Gończowski – wywiad

PRAKTYKA

 1. Implantacja natychmiastowa po urazowym złamaniu siekacza w szczęce. Opis przypadku
  lek. dent. Łukasz Podlewski, dr hab. n. med. Jan Pietruski
 2. Stres a zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa
  lek. dent. Michalina Szymczak-Paluch, dr hab. n. med. Sebastian Kłosek
 3. Zastosowanie wolnych przeszczepów tkanek miękkich w celu augmentacji dziąsła w kontekście leczenia ortodontycznego – część I
  lek. dent. Bartłomiej Górski, lek. dent. Edyta Ciok, dr n. med. Maciej Zaremba
 4. Stan higieny jamy ustnej osób z dysfunkcjami wzroku
  lek. dent. Aryan Khaleel
 5. Leczenie pulpopatii zębów mlecznych – przegląd piśmiennictwa
  lek. dent. Paulina Pieniążek-Adamiec, dr n. med. Daria Pietraszewska, dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska
 6. Właściwości fizykochemiczne różnych preparatów na bazie MTA – przegląd piśmiennictwa. Część 2: Właściwości fizyczne
  lek. dent. Marta Ćwiklińska, dr n. med. Piotr Ciesielski,  dr hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, prof. nadzw.
 7. Przydatność próby paznokciowej i podpaznokciowej w nauczaniu siły nacisku podczas zgłębnikowania kieszonek przez studentów III, IV i V roku wydziału lekarsko-stomatologicznego
  dr n. med. Renata Samulak-Zielińska, lek. dent. Mariusz Suwała, lek. dent. Marcin Reguła, Agnieszka Giermak, Monika Hanclich, dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska

PERYSKOP

 1. Niewerbalna komunikacja
  Mariusz Oboda, Marta Stanicka

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Bari
  Tomasz Hankiewicz

MISTRZOWIE STOMATOLOGII

 1. Brak bólu i stresu podczas leczenia stomatologicznego – fikcja czy rzeczywistość?
  dr n. med. Krzysztof Gończowski
 2. Atraumatyczna technika wykonywania znieczuleń miejscowych w stomatologii
  dr n. med. Krzysztof Gończowski
 3. Wybrane techniki znieczulania miejscowego w stomatologii
  dr n. med. Krzysztof Gończowski
 4. Dr n. med., lek. dent. Krzysztof Gończowski – wywiad

PRAKTYKA

 1. Implantacja natychmiastowa po urazowym złamaniu siekacza w szczęce. Opis przypadku
  lek. dent. Łukasz Podlewski, dr hab. n. med. Jan Pietruski
 2. Stres a zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa
  lek. dent. Michalina Szymczak-Paluch, dr hab. n. med. Sebastian Kłosek
 3. Zastosowanie wolnych przeszczepów tkanek miękkich w celu augmentacji dziąsła w kontekście leczenia ortodontycznego – część I
  lek. dent. Bartłomiej Górski, lek. dent. Edyta Ciok, dr n. med. Maciej Zaremba
 4. Stan higieny jamy ustnej osób z dysfunkcjami wzroku
  lek. dent. Aryan Khaleel
 5. Leczenie pulpopatii zębów mlecznych – przegląd piśmiennictwa
  lek. dent. Paulina Pieniążek-Adamiec, dr n. med. Daria Pietraszewska, dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska
 6. Właściwości fizykochemiczne różnych preparatów na bazie MTA – przegląd piśmiennictwa. Część 2: Właściwości fizyczne
  lek. dent. Marta Ćwiklińska, dr n. med. Piotr Ciesielski,  dr hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, prof. nadzw.
 7. Przydatność próby paznokciowej i podpaznokciowej w nauczaniu siły nacisku podczas zgłębnikowania kieszonek przez studentów III, IV i V roku wydziału lekarsko-stomatologicznego
  dr n. med. Renata Samulak-Zielińska, lek. dent. Mariusz Suwała, lek. dent. Marcin Reguła, Agnieszka Giermak, Monika Hanclich, dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska

PERYSKOP

 1. Niewerbalna komunikacja
  Mariusz Oboda, Marta Stanicka

PO GODZINACH

 1. Weź na ząb: Bari
  Tomasz Hankiewicz

Krzysztof Gończowski

Dr n. med., lek. dent.

Kierownik medyczny, wykładowca oraz twórca autorskiego systemu mikronarzędzi operacyjnych przeznaczonych do usuwania złamanych fragmentów instrumentów endodontycznych z kanałów korzeniowych (FRS – File Removal System by Dr K. Gończowski® – Chifa). Specjalizuje się w powtórnym leczeniu endodontycznym najtrudniejszych przypadków, takich jak: usuwanie złamanych instrumentów endodontycznych, zamykanie perforacji, leczenie resorpcji wewnętrznych i zewnętrznych, leczenie zębów z anomaliami anatomicznymi, powtórne udrażnianie wypełnionych kanałów korzeniowych, odnajdowanie zobliterowanych kanałów korzeniowych i wiele innych. Jego szczególną pasją zawodową jest poznawanie i wdrażanie nowych metod ograniczania bólu i stresu związanego z leczeniem stomatologicznym.

Od ponad 15 lat prowadzi wykłady oraz szkolenia praktyczne dla lekarzy dentystów w Polsce i na świecie (wykładał w ponad 30 krajach w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Północnej) z zakresu endodoncji, komfortowych i efektywnych znieczuleń miejscowych oraz sedacji i sedoanalgezji w stomatologii.

Wspólnie z dr. Marcinem Krupińskim prowadzi autorski Study Club dla stomatologów (www.gkmstudy.pl), gdzie przekazuje swoją wiedzę i doświadczenia praktyczne.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przez 7 lat pracował jako asystent i wykładowca w Instytucie Stomatologii CMUJ (Zakład Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej i Stomatologii Zintegrowanej, Pracownia Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji). Od 2001 roku prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Krakowie MAGNADENT.

W 2005 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w 2007 roku tytuł specjalisty stomatologii zachowawczej i endodoncji. Dwukrotnie przebywał na stypendiach naukowych w Niemczech (Uniwersytet w Kolonii oraz Uniwersytet w Monachium).

Jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: ESE (European Society of Endodontology), ERC (European Resuscitation Council), SAAD (Society for the Advancement of Anaesthesia in Dentistry).

Opublikował ponad 30 prac naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach stomatologicznych. Otrzymał wiele nagród za badania naukowe, między innymi czterokrotnie CED Travel Stipend (IADR) oraz Expertise Talent Award Europe for Young Scientists. Posiada prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa w Polsce oraz w Norwegii.

Czytaj również